Mahmud Kamil Efendi

Mahmud Kamil Efendi Merzifonlu, türk din bilgini (Merzifon 1857 – İstanbul 1914). Himmetzade Osman Efendinin oğlu. İlk öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Süleymaniye Dârülhadis medresesine girdi. Mektebi Nüvvâb’ı bitirdi (1892). Rüûs imtihanını kazandı. Timurtaş mescidinde (1903), Dârülhilâfetilaliyye ve Şemşipaşa medresesinde müderris (1909) oldu. Huzur derslerine katıldı (1912). [m]


Advertisement

Yorum yazın