Mahmud Muhtar Katırcıoğlu

Mahmud Muhtar Katırcıoğlu kimdir – Mahmud Muhtar Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgiler

türk yazar ve devlet adamı (İstanbul 1867 – ? 1935). Gazi Ahmed Muhtar Paşanın oğlu ve Bursalı Katırcıoğlu Mehmed Paşanın torunu. Galatasaray lisesinde okudu. Harbiye’ye girdi (1885). Almanya’da Metz Harp okulundan teğmen çıktı (1888). Bir süre Prusya Hassa alayında görev aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Harbiye’de erkânı harbiyenin vazifeleri dersini okuttu. 1897 Yunan harbinde Tesalya ordusunda miralay rütbesiyle; Velestin, Çatalca ve Dömeke savaşlarına katıldı. Fransa büyük manevralarında (türk ordusunu temsilen) bulundu (1900). Meşrutiyetten (1908) sonra, birinci ferik rütbesiyle Hassa Ordusu Birinci fırka kumandanı oldu. 31 Mart olayından sonra rütbesi yine miralaylığa indirilerek Aydın valiliğine gönderildi. 1910 ve 1912 yıllarında iki kere bahriye nazın oldu. Balkan savaşına Trakya Şark ordusunun sağ cenah Üçüncü ordu kumandanı, sonra İkinci Şark ordusu kumandanı olarak katıldı. Bu savaşlar sırasında yaralanarak görevinden istifa etti. Berlin büyükelçiliğinde bulundu (1913). İskenderiye’den Napoli’ye giderken vapurda öldü. Hatıra, tarih ve siyaset konularında eserleri vardır: Ruzname-i Harp (Harp Takvimi); Maziye Bir Nazar; Acı Bir Hatıra; fransızca olarak La Turquie (Türkiye); L’Allemagne (Almanya); Evénements d’Orient (Şark Olayları), [m]


Advertisement

Yorum yazın