Mahmud Nedim Paşa

Mahmud Nedim Paşa kimdir – Mahmud Nedim Paşa hayatı hakkında bilgiler

türk devlet adamı (İstanbul 1828 – ay.y. 1883). Bağdat valisi, vezir Mehmed Necip Paşanın küçük oğlu. Sadaret Mektupçu kalemine girdi. Rütbesi yükseltilerek sadaret mektupçusu ve sadaret müsteşarı oldu. Vezirlikle Trablusgarp valiliğinde bulundu. 1867’de bahriye nazırlığına, Ali Paşanın ölümüyle de sadrazamlığa getirildi (1871). Rus taraftarı olarak tanınır. Rus elçisi ignatief, başlıca danışmanıydı. Bu bakımdan kendisine Nedimof dendi. 1872’de Abdülaziz tarafından azledildi. Bu arada Şûrayı Devlet reisliği yaptı. 1875’-te tekrar sadrazamlığa getirildi. Zamanında Bosna-Hersek isyanları çıktı. Durumu yerinde inceletmek için Mostar*a heyetler gönderdi. Bu tutumu Balkanlarda ayaklanmalara yolaçtı. Ağır borçlan azaltmak için tahvil faizlerini yüzde 50 düşürünce, av-rupa devletleri protestolara başladı ve bu yüzden ülke içinde karışıklıklar çıktı; Abdülaziz tarafından azledildi ve Çeşme’ye sürüldü (1875). Abdülhamid II devrinde Musul valisi, daha sonra dahiliye nazırı oldu (1879). Midhat Paşanın yargılanabilmesi için deliller toplamak üzere Cevdet Paşa ve Sururî Efendinin de bulunduğu heyette görev aldı. Kanunu Esasinin değiştirilmesi için Hayreddin ve Subhi Paşaların da bulunduğu komisyona katıldı, (m)


Advertisement

Yorum yazın