Mahmud Raif Efendi

Mahmud Raif Efendi

İngiliz, türk devlet adamı (öl. 1807). öğrenimini bitirdikten sonra BabIâli’ye girdi. Sadaret Mektupçu (Mektubi) kaleminde çalıştı. Londra elçiliğinde başkâtiplik yaptı. Londra’dan dönünce donanma müsteşarlığına tayin edildi. Beylikçi (Divanı Hümayun kalemi başkanı) oldu. Reisülküttap (dışişleri bakanı) tayin edildi. Mısır’a gönderildi (1800); orada beş yıl kaldı. İstanbul’a döndükten sonra Karadeniz boğazı nazın oldu (1806); emrindeki yeniçeri yamaklarına nizamı cedit kıyafeti giydirdi. Bu yüzden ayaklandırılan yeniçeri yamakları tarafından öldürüldü. (M)


Advertisement

Yorum yazın