Mahmud Sadık

Mahmud Sadık, türk gazetecisi ve yazarı (öl. İstanbul 1930). Galatasaray lisesini (Mektebi Sultanî), Mülkiye mektebini bitirdi. Tarım öğrenimi için Almanya’ya gönderildi. Türkiye’ye döndükten sonra (1885) devlet memuru olarak çalıştı. Ceridei Havadis, Tarik, Sabah, Saadet, tkdam, Tercümanı Hakikat gazeteleriyle Serveti Fünun dergisinde yazılar yazdı. Bazı yazılarında Osman Galip ve Kadri adlarını kullandı. Mabeyn kâtibi Tevfik Beyin mutasarrıfı olarak Kudüs’e gitti (1898). İstanbul’a döndükten sonra (1503) çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı, ikinci Meşrutiyetten sonra Serveti Fünun’da çalıştı. Abdullah Zühtü’nün kurduğu Yeni Gazete’de makaleler ve mizah fıkraları yayımladı. Matbuat cemiyeti başkanı oldu (1916). Çeşitli konularda yazdığı yazılarla halk kitlelerinin, özellikle gençliğin bilinçlenmesine katkıda bulundu. Cumhuriyet devrinde de çalışmalarını sürdürdü. Başlıca eserleri (romanlar); Rüşvet; Sevda; Kalbi Şeyda. Takvimden Bir Yaprak adlı, mizahî fırkralarını topladığı bir kitabı da vardır. (M)


Advertisement

Yorum yazın