Mahmurlaşmak nedir – Mahmurlaşmak ne demek

MAHMURLAŞMAK dönşl. f. (mahmur’-dan mahmur-la-ş-mak). Baygınlaşmak, uykulu bir hale girmek: Eskiden ölümü ben başka türlü düşünürdüm: İnsan elli sene, altmış sene, hulâsa istediği kadar, yorgunluktan bitap düşünceye kadar, gezer, koşar, eğlenir. Sonra, gözleri tatlı bir uyku İhiiyacıyle mahmurlaşmağa başlar (R.N. Güntekin). Faiz biraz ısınır ısınmaz, gözleri mahmurlaştı (Ahmed Rasim). (M)


Advertisement

Yorum yazın