Mahmutpaşa camii

Mahmutpaşa camii nerededir – Mahmutpaşa camii hakkında bilgiler

İstanbul’da Mahmutpaşa semtinde; Fatih’in sadrazamı Mahmud Paşa tarafından bir külliye olarak yaptırıldı (1464). Bu külliyeden bugün yalnız cami ve türbe kalmıştır. Caminin sahnı uzun dörtgen şeklindedir; ortasından büyük bir kemerle iki kareye ayrılmış ve her biri köşe bingilerine oturan büyük kubbelerle örtülmüştür. Sahnın yanlarındaki kapılardan birer koridora geçilir. Bu koridorlar üzerinde medrese odaları sıralanmıştır. Dışta iki büyük kubbe, on iki kenarlı kasnak üzerine oturmuştur. Diğer kubbelerin kasnakları sekiz kenarlıdır. Caminin beş kubbeyle örtülü revakı, XIX. yy.da bir onarım sırasında eklenmiştir. Bina, kesme taştan yapılmıştır. Yangınlarla harap olan kısımları çeşitli devirlerde onarılmış ve bu arada camide bazı değişiklikler yapılmıştır. Son cemaat yerinde, iki mihrap bulunur. Tac-kapısmda geniş bir mermer silme çerçeve vardır. Ahşap hünkâr mahfiliyle minare sonradan yapıldı. Mihrap ve mimber XVIII. yy.da eklendi. Eski kalem işlerinden bugün hiç bir iz kalmadı. 1939’da yeniden nakışlar yapıldı, (m)


Advertisement

Yorum yazın