Mahmutpaşa hamamı

Mahmutpaşa hamamı, İstanbul’da Mahmutpaşa semtinde hamam; Mahmud Paşa tarafından yaptırıldı (1466). Büyük giriş kapısı, sivri kemer ve stalaktik sıralarıyle çevrilidir. Bu sivri kemerin altından ve bir yassı kemerle örtülü »kapıdan soyunma yerine geçilir. Soyunma kısmının sağ ve solunda sedirler vardır. Üç cepheden ikişer sıra pencereyle aydınlanır. Soğuklukta, esas giriş ekseni üzerinde yer alan bir kapıdan orta soğukluğa, başka bir kapıdan da sıcaklığa geçilir. Sıcaklığın ortasında 8 köşeli bir göbek taşı vardır. Sağ ve soldaki iç kısımlarda ikişer halvet bulunur. Bu iç kısımlar da kubbelerle örtülüdür. Genel yıkanma yeri olan orta bölümde beş eyvan vardır. Yanındaki dört halvette birer kurna bulunur. Bina duvarları düzgün derzli kesme taştandır, (m)


Advertisement

Yorum yazın