Mahreç nedir – Mahreç ne demek

MAHREÇ veya MAHREÇ i. (ar. hurüc’-dan mahreç). Esk. Huruç edilecek, dışarı çıkılacak yer veya kapı: Buhar için bir mahreç bırakmazsanız kap patlar (Şem-seddin Sami).

— Eğ. Esk. Yatılı olarak okuyan askerî rüştiye öğrencileri. (Harbiye’nin öğrenci kaynağını meydana getirdikleri için bu adı alıyorlardı.)

— Huk. Mahreç işaretleri. Bk. FİKRÎ hukuk.

— İkt. Eşanl. sürüm yeri. || Mahreçler kanunu. Bk. ansİkl.

— Leng. Esk. Boğumlama yeri.

— Mat. Esk. Payda.

— Teşk. tar. Mahreç mevleviyeti, Osmanlı devletinde üçüncü derecedeki yüksek kadılıklara verilen ad. Bk. ansİkl.

— Tic. Yurt içinde, üretilen malların dışarıda satıldığı yer, dış pazar, sürüm yeri.

Teşk. tar. Mahreç mevleviyeti’ndeki kadılar, mahreç mevalisi adını alırdı, önceleri Kudüs, Halep, Tırhala, Yenişehir, Galata, , İzmir, Selânik olmak üzere altı yerde mahreç mevleviyeti vardı. Daha sonraları bunlara Eyüp, Üsküdar, Sofya, Girit ve Trabzon mevleviyetleri de katıldı ve sayıları on bir oldu. Mahreç mevleviyetlerine Süleymaniye dâıülhadisi müderrisi ile Süleymaniye müderrisleri tayin edilir ve bir yıl hizmet görürlerdi. Bir yıllık görevleri sona erenler mahreç mazulü olarak deftere yazılır ve Bilâdı Hamse (Edirne, Bursa, Şam, Mısır ve Filibe) mevleviyetlerinden birine tayin edilmek üzere sıra beklerdi. (M)


Advertisement

Yorum yazın