Mahrukizade Eşref Cafer Bey

Mahrukizade Eşref Cafer Bey

Türk devlet adamı ve koleksiyoncusu (1858-1921). Denizci Mahrukî Ali Paşanın oğlu. Galatasaray’ı ve Fransa’da Sorbon üniversitesini bitirdi. İstanbul’a dönünce, Dârülmuallimin’de öğretmenlik, sonra istinaf mahkemesinde savcılık yaptı; Karadağ’da (Çetine) başkâtiplik, Tiflis ve Bombay’da şehbenderlikte bulundu. Hint müslümanlarından, Türkiye’ye büyük ölçüde yardım sağladı. Çeşitli Kafkas ülkelerinde elçilik yaptı. Şiir ve müzikle ilgilendi. «Gidelim Göksu’ya bir âlemi âb eyleyelim» şarkısının güftesi Mahrukizade’nindir. Madenî para koleksiyonu, İstanbul Arkeoloji müzesinin , İslâm Sikkeleri bölümündedir. (m)


Advertisement

Yorum yazın