Majör nedir

MAJÖR sıf. (lat. major, daha büyük’ten fr. majeur). Müz. Bir makam, bir akort veya bir aralığın meydana geliş tarzı. (Majör makam, tam majör akort üstüne kurulmuştur.) jl Majör gam, tam akort notaları ile ara notalardan meydana gelen sekiz sesli melodi dizisi. (Şu sırayı izler: 2 aralık, di-atonik bir yarım-aralık, 3 aralık, diatonik bir yarım-aralık.) ¡| Tam majör akort, majör bir üçüncü aralık ve tam bir beşli aralıktan meydana gelen akort. Jj Tam aralık, bir majör gamın temel sesinden başlayan aralık.

— Oyun. Pikette, üç, dört, beş, altı, yedi veya sekiz en büyük kâğıttan meydana gelen el. (l)


Advertisement

Yorum yazın