Makarios kimdir

Mihail Khristodulos Makarios kimdir – Mihail Khristodulos Makarios hayatı hakkında bilgiler

kıbrıslı rum din ve devlet adamı (1913-1977). 13 Yaşında Kykko manastırına verildi; lise öğrenimini Lefkoşe’de yaptıktan sonra fahrî papaz yardımcısı oldu (1938); Atina üniversitesine g|rerek ilâhiyat ve hukuk okudu. 1946’da papaz olunca rumca! «kutsal» anlamına gelen Makarios adını aldı. İlâhiyat öğrenimine Amerika’da Boston üniversitesinde devam etti. Kıbrıs’taki dört piskoposluktan biri olan Kition (Larna-ka ve Limasol bölgeleri) piskoposluğuna seçildiği için, öğrenimini bitirmeden Kıbrıs’a döndü (1948). Siyasetle de uğraşarak Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma amacını güden enosİs* çalışmalarına önderlik etti. Bu gayretinin sonucu olarak Kıbrıs başpiskoposluğuna seçildi (ekim 1950); Makarios 111 adını aldı. Adanın Yunanistan’a katılmasını gerçekleştireceğine yemin etti; eoka yeraltı teşkilâtının kurulması amacıyle yunanlı albay Grivas*ı davet etti ve onunla işbirliği yaptı (1965). Başlayan, tedhiş hareketleri sebebiyle, o tarihte adanın yönetimini elinde tutan İngiltere tarafından, Seyşel adalarına sürgün edildi (1956); ertesi yıl Kıbrıs’a dönmemesi kaydıyle serbest bırakıldı ve Atina’ya yerleşti. Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletlerde ele alındığı toplantılara, rum toplumu temsilcisi olarak katıldı (1957-1958). Türkiye’nin, İngiltere ve Yunanistan ile birlikte taraf olduğu Zürich ve Londra görüşmelerinde de Kıbrıslı Rumları temsil etti Ye yapılan antlaşmaları imzaladı (1959). Kıbrıs’a dönünce rum toplumunun oylarıyle bağımsız Kıbrıs cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1963’te Kıbrıs anayasasının türk toplumuna tanıdığı hakların, devlet düzeninin işlemesine engel olduğunu ileri sürdü; bu sebeple anayasanın değiştirileceğini ilân etti. Türk toplumunun bu değişikliğe karşı çıkması üzerine, aralık 1%3’te, Lefkoşe’de Rum^ lar, Türklere karşı bir katliam teşebbüsünde bulundular. Türkiye’nin, teminatçı devlet olarak askerî güç kullanması üzerine, iki toplum arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesinde, Türklerin isteklerinin değil, Rumlar tarafından yapılması mümkün olanların yerine getirilmesi prensibini benimsedi (1968). Rum toplumu tarafından ikinci defa cumhurbaşkanlığına şedidi (şubat 1968). 1977 yılında öldü


Advertisement

Yorum yazın