Maktul İbrahim Paşa Kimdir

Maktul İbrahim Paşa Kimdir
İBRAHİM PAŞA (Makbul. Maktul), önce beğenilen (makbul), sonra öldürülen (maktul) Osmanlı büyükveziridir 1493 – 153S. Aslı kesin olarak belli değildir. Rum veya Arnavut olduğu söylenir. Ufak yaşta tutsak alınmış, Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadeliğinde onun yanında yetişmiş, yeteneği ve zekâsı ile kendisini sevdirmesini bilmiştir. Kanuni padişah olunca hasodabaşı atandı; onunla birlikte Belgrad ve Rodos seferlerine katıldı. Emekliye ayrılan Piri Mehmet Paşanın yerine usule ve geleneğe aykırı olarak büyükvezir oldu (1523). Ayrıca Rumeli be; lerbeyliği de kendisine verildi. İbrahim Paşa, Kanuni devrine layık büyükvezirlik yapmasını başardı, öîdürülünceye kadar on üç yıl bu görevde kaldı. Bir hükümdar gibi her istediğini yaptı. Padişahın kız kardeşi ile evlenerek damat oldu. Mısır’a giderek burada çıkan karışıklıkları önledi (1524) Anadolu’da ayaklanmalara neden olan Tımarlı sipahi işlerini düzenledi. Kalender Çelebinin ayaklanmasını bastırdı. Macaristan ve Irak seferlerinde orduyu başarı ile yönetti. Ferdinand’ın elçilerine söylediği sözler, yetkisini göstermesi bakımından önemlidir: «Bu büyük devleti yöneten benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır. Çünkü bütün güç benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm; eyaletleri ben dağıtırım; verdiğim verilmiş, geri çevirdiğim geri çevrilmiştir. Eğer büyük padişah bir şey vermek istediği veya verdiği zaman bile eğer ben onun kararını onaylamayacak olursam, verilmemiş gibi kalır. Çünkü her şey savaş, barış, para ve kuvvet benim elimdedir.» İbrahim Paşanın, Bağdat seferi sırasında kendisine «serasker sultan» unvanını vermiş olması, iyi karşılanmamış, onu çekemeyenler bu durumdan yararlanmıştır, öte yandan padişahı etkisi altında bulunduran eşi Hurrem Sultan, kendi çocuklarından (Bayezit, Selim) birinin hükümdar olmasını sağlamak istiyordu. Oysa büyükvezir İbrahim Paşa, büyük şehzade Mustafa’nın hükümdar olmasından yana idi. Onun için Hurrem Sultan İbrahim Paşanın ortadan kaldırılmasına çalıştı. Sonunda padişahın güvenini yitiren İbrahim Paşa saraya çağrılarak boğduruldu. İbrahim Paşa, bir kaç yerde cami yaptırmıştır.


Advertisement

Yorum yazın