Mehmet Fuzuli Kimdir

Mehmet Fuzuli Kimdir

FUZULİ Mehmet (1480-1556) divan oranı. Irak’ta Kerbelâ’da dünyaya geldi. Bağdat’ta öğrenim gördü. Azeri TUrkleri’ndendi. Şiirlerinde Azeri ağzı kullanmıştır. Bununla birlikte Arapça ve Farsça divanları da vardır, ömrünün Bağdat ve Kerbelâ’da geçtiği söylenebilir. Yaşadığı dönem hem İran Safevi Türk İmparatorluğu’nun, hem Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak dönemidir. Şii olması nedeniyle Ehlibeyt ve Kerbelâ olayı üstüne duygulu şiirler yazmıştır.

Kanuni Süleyman, Bağdat’ı fethettiği zaman padişaha ve önemli vezirlerine kasideler yazmış, padişah ozana ufak bir aylık bağlamıştır. Fuzuli bu aylığı alamadığı için Nişancı Celâlzade Çelebi’ye yazdığı ünlü Şikayetname’sinde hem bu haksızlığı hem de çağının bürokratik engellerini ve yolsuzluklarını dile getirmiştir.

huzuli Divan Edebiyatı’nın en büyük ozanlarından biridir. Gerek biçimi, gerek konuları klasik divan ozanlarının birçoğunca taklit edilmiştir. Zamanın edebiyat ve bilim dili Arapça ve Farsça olduğu halde

o Türkçe’yi aynı güzellikte kullanmış ve Türkçe’nin gücünü kanıtlamıştır. Türkçe yazdığı ünlü Leyla ile Mecnun mesnevisi Türkçe divanı kadar ünlüdür. Bir Arap emirinin kızı Leyla ile Arap gencinin (Kays) aşkını anlatan bu kitap, günümüze kadar 30 defadan fazla basılmıştır. Rusya’da opera olarak bestelenmiş, bütün önemli dünya dillerine çevrilmiştir.

Eserleri: Üç divan (Arapça olanı bulunamamıştır). Leyla ile Mecnun, Hadikat-üs Süeda (Kerbelâ Olayı’nı anlatır), Beng-ü Bade (500 beyit-lik Türkçe mesnevi), Heft Cam (327 beyitlik bir sakiname). Rind-ü Zahid (Farsça), Hüsn-ü Aşk (Farsça), Şikayetname vb.


Advertisement

Yorum yazın