Michel Foucault Kimdir

Michel Foucault Kimdir

Michel Foucault (1926-1984) Fransız filozof. 1961’de yayımlanan “Klasik Çağda Deliliğin Tarihi” adlı yapıtında, XVII. yüzyılda akıl ile deliliğin birbirinden ayrılmasını, kültürlerin kendisinden farklı olanı kavrayıp, sınırlaması olarak yorumladı. “Bilginin Arkeolojisi”yle (1969) yapısalcı bir yaklaşımla kesinti kavramına dayalı yeni bir tarih bilimi oluşturmaya yöneldi. Daha sonra “Gözetleme ve Cezalandırma: Hapishanenin Doğuşu” (1975) ve “Cinselliğin Tarihi” (1976) gibi sarsıcı kitaplarını yayımladı. Dilin ve sözün girdiği biçimlere her zaman kuşkuyla bakılması gerektiğini vurguladı.


Advertisement

Yorum yazın