Mide suyu

Mide suyu, mide mukozasında bulunan tüp şeklindeki bezler tarafından salgılanır. Hayvanlarda sunî mide fistülü meydana getirerek bunlarda biriken mide suyunu besinlere karışmadan elde etmek mümkündür. İnsanlarda, salgılanan mide suyunun miktarı, alınan besinlere göre değişir (günde ortalama 1,5 litre). Mide suyu renksiz, özel kokulu, akıcı bir sıvıdır; yoğunluğu 1,001 ilâ l,0rdir; çok asitlidir (pH=l ilâ 1,5); yani 1 000’de 1 ilâ 3 kloridrik asit taşır. Bundan başka, içinde klo-rür durumunda madenî maddeler (Na, K, Ca), biraz fosfat (Ca, Mg, Fe) ve iki enzim bulunur: 1. pepsin. Bu enzim asitli ortamda protidler üstünde etki gösterir ve onları polipeptid durumuna getirir, 2. peynir mayası. Bu maya, mide suyuna sütü pıhtılaştırıcı nitelik kazandırır.

Mide suyunun oluşu iki salgılama mekanizmasıyle sağlanır: a) mutlak refleks yoluyle salgılama, mide-akciğer sinirinin mide mukozasına yayılmış olan merkezcil tellerinin yiyecekler tarafından uyarılmasıyle sağlanır;

b) ruhsal etkiyle salgılama, ruhsal uyarmalar (görme, koku alma, yiyecekleri akla getirme) bu salgılamayı harekete geçirir.


Advertisement

Yorum yazın