Miyelit – Omurilik iltihabı

Miyelit

Omurilik iltihabı. İltihabi süreç yalnızca bir ya da birkaç omurilik bölümünün enine kesiti boyunca yayılmışsa enine miyelitten (transvers miyelit) söz edilir. Lez- yon, merkez sinir sisteminin üst bölümlerine doğru ya- yılıyorsa çıkıcı miyelit söz konusudur. Öteki olgularda süreç, düzensiz olarak yayılmış odaklardan oluşur. Omurilik iltihaplan, omurilik içine enfeksiyon etkenlerinin yerleşmesiyle oluşur. Hastalık etkeni koklar, basiller, leptospiralar, virüsler doğrudan omuriliğe yerleşmiş ya da başka organlarda yerleşerek kan yoluyla omuriliği ulaşmıştır (ikincil miyelit). Virüslerin etken olduğu bazı miyelitlerde yalnızca bozmadde iltihaplanır (polyo- miyelit). Bazen de beyin (ensefalomiyelit), beyin zarlan (meningomiyelit ve meningoensefalomiyelit) birlikte etkilenir.

Omuriliğe yerleşen iltihabi süreç, sinirsel yapılarda ağır yıkım oluşturur. Bu da az ya da çok yaygın kas felçleri-ne, büzücü kaslarda bozukluklar oluşturarak idrar ve dışkı denetiminin yitirilmesine ya da vücutta birikimine neden olur. İlgili deri bölgelerinde duyarlılık azalması ve trofik bozukluklar da gelişebilir.

 


Advertisement

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın