Mustafa Çelebi Ahteri

Mustafa Çelebi Ahteri (? – 1561) ünlü bir Türk bilgini, şairidir, özellikle “Ahterî” adındaki sözlüğüyle ün kazanmıştır. Güçlü bir medrese öğrenimi gördükten sonra, çeşitli medreselerde müderrislik (öğretmenlik) yapmıştır, Arapça-Türkçe sözlüğü yüzyıllarca geniş bir alanda kullanılmış, büyük itibar görmüştür. Ahterî Kütahya’da ölmüştür.


Advertisement

Yorum yazın