Mutasyon (değişinim)

Mutasyon (değişinim)

DNA yapısında görülen ve taşınabilen bozukluk. Bakterilerin, bitki ve hayvan türlerinin kalıtsal özellikleri incelendiğinde, bazı bireylerde ani ve küçük çeşitliliklerin oluştuğu ve bunların da kalıtım kurallarına göre bir sonraki kuşağa aktarıldığı gözlenir. Bu kalıtsal değişikliklere mutasyon adı verilir ve DNA molekülündeki değişikliğin dış görünüme (fenotip) yansımasından oluşur. Mutasyon, genetik materyalin çok sınırlı bir bölümünü ilgilendirebilir. Yani her özgül proteinin yapımı konusunda bilgi aktaran tek bir geni tutabilir. Buna genetik mutasyon denir. Buna karşılık aynı kromozom üzerinde bulunan bir grup geni birlikte tutarsa, koromozomik mutasyon olarak adlandırılır. Bir dizi kromozomu birlikte tuttuğunda ise genomik mutasyon adını alır.

Doğal mutasyon oranı zaman içinde kimyasal maddeler, radyasyon gibi mutajen etkenlerin yayılmasıyla artmıştır


Advertisement

Etiketler: , ,

Yorum yazın