Necil Kazım Akses hayatı ve eserleri

Necil Kazım Akses kimdir (1908 -1999 )

• İstanbul’da doğan Türk bestecisi Necil Kâzım Akses, keman çalmaya daha ilkokul sıralarındayken başladı. Ortaokul çağında Mesut Cemil’den viyolonsel, daha sonra Cemal Reşit’ten armoni dersleri aldı. 1926’da İstanbul Erkek lisesini bitirdi.

• Müzik çalışmalarını Viya-na’da sürdürmeye giden sanatçı Kleinecke ile viyolonsel, Josef Marx ile beste çalıştı. Prag Devlet Konservatuvarı’ nı bitirince (1934) yurda döndü; yeni Türk müziğini kurmak ve Batı müziği eğitimini başlatmak için çaba harcadı. Musiki Muallim okulunda, Devlet Konservatuvarı’ ındaders verdi. Ankara Devlet Konser-vatuvarı müdürlüğüne (1948),

Güzel Sanatlar genel müdürlüğüne -(1949), İsviçre (1954), Almanya (1955) kültür ataşeliğine, Devlet Operası genel müdürlüğüne (1958) getirildi, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Cumiıuriyeti’nin -devlet sanatçısı» unvanıyla ödüllendirildi (1971). Devlet Operası ve Balesi genel müdürlüğüne getirilen (1971) Necil Kâzım 1972’de istifa etti, ama Devlet. Konservatuvarı ’ ndaki danışmanlık görevini sürdürdü.

• Cumhuriyetin Ellinci Yıl Marşı ile Minyatürler, Itri nin «Nevakâr»ı üstüne Scherzo, Senfonik Destan gibi önemli yapıtlar besteleyen Necil Kâzım büyük biçimlere önem verir; Türk makamlarından da yararlanarak «modal». bir çoksesliliği benimser. Başlangıçta halk müziğinden büyük ölçüde etkilendiyse de, daha sonraki yapıtlarında yerel öğeleri kendi özgün müziğiyle kaynaştırmayı başarmıştır.


Advertisement

Yorum yazın