Norman Mailer kimdir

Norman Mailer kimdir – Norman Mailer hayatı eserleri ve sözleri
, amerikan romancısı (Long Branch, New Jersey 1923). 1948’de yayımladığı Çıplak ve ölü (The Naked and the Dead) adlı romamyle tanındı. İkinci Dünya savaşı sırasında Büyük Okyanus’ta geçen sarsıcı ve ilgi çekici bir serüveni dile getiren bu romanı Barbary Shoreı (Barbary Kıyısı) [1951] izledi. Diğer eserleri: Hollywood dünyasını alaya alan The Deer Park (Geyik Korusu) [1955], amerikan varoluşçuluk ilkelerini açıklayan

The White Negro (Beyaz Zenci) [1958], kendi eserleri ve mesleği üstündeki düşüncelerini dile getiren Advertisements For Myself (Kendim İçin Uyarmalar) [1959].

v Yazar, ilk romanlarında görülen natüralizmi bırakarak alay ve polemiğin ağır bastığı bir üslûba yöneldi (Deaths for the Ladies and Other Disasters [Kadınlar İçin ölümler ve Başka Yıkımlar, 1962]) ve modern amerikalının nevrozlarına birer mitos niteliği kazandırdı (Amerikan Rüyası T An Amerikan Dream], 1964). (Bk. EK CİLT) [L]


Advertisement

Yorum yazın