Oksitosin

Oksitosin
Beyin karıncığı çevresindeki çekirdek hücrelerinden hipotalamusa salgılanan hormon. Hipofizin arka bölümünden genel dolaşıma verilir. Buraya da göz siniri üstü hipofizer demetin sinir lifleri boyunca taşınarak ulaşır. Oksitosin, nöron gövdesinde ve sinir lirleri boyunca nörofizin adı verilen özel taşıyıcı bir proteine bağlanarak granüller halinde taşınır. Kanda proteik maddeler tarafından taşınmadan dolaşır ve özellikle böbreklerde yıkıma uğrar. Oksitosin, dokuz aminoasitli düz bir zincirden oluşan bir peptittir. Özel etkinliği, dölyatağınm düz kasları üzerinde ve meme bezinin miyoepitelyal hücrelerinde gözlenir. Hormon, dölyatağı kaslarının kasılmasına yol açar. Böylece gebe kadında doğum sürecinin başlamasında ve devanı ettirilmesinde rol oynar. Gebe olmayan bir kadının dölyatağında oksitosinin yol açtığı kasılmaların cinsel birleşmeden sonra ersuyunun üreme sistemi içine emilimine yol açtığı kabul edilmektedir. Meme düzeyinde oksitosin, galaktofor (süt taşıyıcı) kanalları ve salgıbezi alveollerini çevreleyen miyoepitelyal hücrelerin kasılmasına yol açar ve böylece sütün dışarı çıkmasını sağlar. Oksitosin salgılanması için en önemli uyan, memenin emilmesidir; meme ucunda ve çevresindeki pigmentli halkada bulunan alıcılann emme sırasında uyarılması, bir sinirsel refleks süreciyle oksitosin salgılanmasına yol açar. Emzirme sırasında gelişen dölyatağı kasılmaları, dölyatağının eski durumuna dönmesini sağlar.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın