Örneklendirme

Örneklendirme

Sözü edilen bir düşüncenin zihinlerde somut hale getirilebilmesi için başvurulan düşünceyi geliştirme yollarından birisidir. Örnekleme, anlatılan konuyla ilgili örneklerin verilmesiyle ortaya çıkar.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Örneklendirme


Advertisement

Yorum yazın