Osman Hamdi Bey Kimdir

Osman Hamdi Bey Kimdir
HAMDİ BEY (Osman), Türk ressamı, müzecisi ve bilim adamıdır (1842-1910). Sadrazam İbrahim Ethem Paşanın oğludur. Hukuk öğrenimini yapmak İçin Paris’e gitti (1857). Hukuk derslerine devam ederken bir yandan da bazı ünlü ressamların yanında resim çalıştı. 1869’da Türkiye’ye çağrıldı. Bağdat’ta yabancılarla ilgili bir göreve atandı. Burada arkeoloji ile uğraşmaya başladı. 1871’de İstanbul’a döndü. Çeşitli görevlerde bulundu. Aya İrini kilisesinde kurulan Arkeoloji müzesine 1881’de mü-dür oldu. Müzenin düzenlenmesi ve katalogların yapımıyle uğraştı. Bir yandan da yabancı arkeologlarla kazı yapma işlerine girişti. İstanbul Arkeoloji müzesini zenginleştirmek amacıyla 1883 île 1895 yılları arasında çeşitli yerlerde kazılar yaptı. Çıkarılan eserlerin büyük bir bölümü İstanbul’a getirildi. 1887’de Sayda yakınlarında Fenike krallarına ait bir yeraltı mezarlığında lahitler buldu. Bunların bozulmadan çıkarılmasında ve vapurla İstanbul’a getirilmesinde büyük başarı gösterdi, İçinde İskender lahdinin de bulunduğu bu eserler İstanbul Arkeoloji müzesinin ününü sağlamıştır. Hamdı Bey de Türk arkeologu olarak dış ülkelerde büyük bir ün kazandı. Lahitlerin konduğu Çinili Köşk (Bak.) yeterli olmadığından, yeni bir müze binasının yapımına başlandı. 1892’de açılışı yapılan bu bina da kısa sürede dolduğu için, yan tarafa ikinci bir bina daha yapıldı. Müzenin üst katında bir kütüphane açıldı. Bütün bunlar Hamdi Beyin başarılarıdır. Hamdi Bey, Güzel Sanatlar akademisinin kurulmasında da görev almıştır. Portre ressamı olarak tanınmıştır. Avrupa’nın birçok üniversitesi ona fahrî doktor sanını vermiştir.


Advertisement

Yorum yazın