Germanik Nedir

Germanik Nedir GERMANİK Germen kabilelerinin konuştuğu diller grubu. Hint-Avrupa dil öbeğinin bir dalıdır ve başlıca Uç dil grubuna ayrılır. Kuzey grubunda İskandinav dilleri yer alır. Batı Germanik’ten İngilizce, Almanca ve Felemenkçe, bir de Frizonca (Hollanda ve Almanya’nın kuzeyinde ... Okumaya devam edin →

Gerilla Nedir

Gerilla Nedir GERİLLA bir ülkede düşman kuvvetlerine karşı cephede ve cephe gerisinde sivil ya da askeri küçük birliklerce girişilen savaş. Gerilla, düzenli birliklere karşı çetelerle yürütülen savaştır. İstilacı düşman kuvvetlerine karşı yürütüldüğü gibi, halka karşı ... Okumaya devam edin →

Gerilim Nedir

Gerilim Nedir GERİLİM elektrik potansiyel farkı. Bir elektrik üretecinin (jenaratör, akümülatör, pil, vb.) iki kutbu arasında oluşur. İki kutup, iletken bir telle birleştirilince gerilim elektrik akmasını sağlar. Gerilim birimi volttur, direnci 1 ohm olan ve içinden 1 amper şiddetinde ... Okumaya devam edin →

Gericilik Nedir

Gericilik Nedir GERİCİLİK toplum yaşamında, düşüncede, bilim ve sanatta geçmişin özlemini duyarak yeniliklere karşı çıkma eğilimi. Kişisel açıdan her türlü tutucu davranış gericiliktir. Toplumsal açıdan siyasal eylem olarak gelenekçilik, geçmişi aşın ölçüde yüceltme ... Okumaya devam edin →

Gergef Nedir

Gergef Nedir GERGEF üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan dört köşe kasnak. Dört ayaklıdır. Üzerine işleme yapılacak olan kumaş kasnağa gerilerek karşısına oturulup çalışılır. Eskiden birçok el işlemeleri kadınlar tarafından gergeflerde yapılırdı. Okumaya devam edin →

Gergeden Nedir

Gergeden Nedir GERGEDAN sıcak ülkelerde yaşayan, alnında bir ya da iki boynuzu bulunan tek parmaklı memeli hayvan. Otla beslenir, ayaklarındaki Uç parmağın üçü de toynaklı olup, derisi de çok kalındır. Kara gergedanının yüksekliği 1.70 metreyi, uzunluğu 3.50 metreyi bulur. Üzerindeki ... Okumaya devam edin →

Hüsrev Gerede Kimdir

Hüsrev Gerede Kimdir GEREDE Hüsrev (1886-1962) asker, devlet adamı, Harp Akademisini bitirdi (1908). Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu cephesinde savaştı (1914-1917). Erzurum’da Karabekir’in, daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın kurmay heyetinde görev yaptı. Kurtuluş Savaşı’nda Bolu ... Okumaya devam edin →

Gerçeküstücülük Nedir

Gerçeküstücülük Nedir GERÇEKÜSTÜCÜLÜK her türlü akıl, mantık, ahlak ve toplum düzenine karşı ayaklanma görüşünden yola çıkarak bilinçaltının karmaşık içgüdüsel dünyasını ön plana çıkarma amacını güden edebiyat ve sanat akımı. Freud’un psikanalizinden, Hegel’in ... Okumaya devam edin →

Geometri Nedir

Geometri Nedir GEOMETRİ uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin incelemesini konu edinen matematik dalı. Yunanca “geo” (yer) ve “metron” (ölçü) sözcüklerinden oluşmuştur. Geometrinin ilk kez Mısır’da uygulandığı söylenir. Bu ülkede Nil Irmağı her yıl taşar, ... Okumaya devam edin →

Geoffroy Saint-Hilaire Kimdir

Geoffroy Saint-Hilaire Kimdir Geoffroy Saint-Hilaire , (1772-1884) Fransız doğa bilimleri bilgini. Yirmi bir yaşında zooloji profesörü oldu. Paris’te ilk hayvan ve bitki müzesini kurdu. Napolyon’la birlikte Mısır’a giden bilim kuruluna katıldı. Biyolojide embriyonal gelişmeleri aynı ... Okumaya devam edin →

Gensoru Nedir

Gensoru Nedir GENSORU Anayasa’nın 89. maddesine göre Millet Meclisi’nin hükümeti denetleme yollarından biri ve en önemlisi. Önerge olarak hazırlanıp Millet Meclisi Başkanlığı’na verilir. Önergeyi milletvekilleri ya da parti grupları verebilir. Gensoru hükümetin genel politikasının ... Okumaya devam edin →

Genleşme Nedir

Genleşme Nedir GENLEŞME ısıtılan cisimlerin hacminin artması. Bütün cisimler (katı, sıvı, gaz) ısıtılınca genişler, bu genişleme her cisim için belli orandadır. Buna dayanılarak her cismin genleşme katsayısı deneylerle belirlenmiştir. Genleşmenin bilinmesi uygulamada büyük ... Okumaya devam edin →

Genetik Nedir

Genetik Nedir GENETİK canlılarda soyaçekim ve kalıtım olaylarını inceleyen bilim. En başta canlılarda gözle görülen bireysel özelliklerin ana babadan yavruya geçişini belirleyen doğal yasaları inceler (Mendel Kanunları, 1865). İkinci olarak kalıtsal karakterlerin nereden ileriye geldiğini, ... Okumaya devam edin →

General Motors Şirketi

General Motors Şirketi GENERAL MOTORS Amerikan sanayi kuruluşu. 1908’de kuruldu ve dünya çapında ilk otomobil yapımı gerçekleştiren kuruluş oldu. Günümüzde otomobil, dizel lokomotif, elektrikli lokomotif, traktör, uçak, buzdolabı gibi büyük yüzlerce çeşit makine ve elektrikli aygıt ... Okumaya devam edin →

General Electric Şirketi

General Electric Şirketi GENERAL ELECTRIC elektrik malzemesi ve motorları yapan ilk Amerikan şirketi. Günümüzde elektrik, elektronik ve enformatik her türlü araçtan tren ve uçak motorlarına kadar her türlü elektrikli makineler, güçlü motorlar, her türlü ısıtma ve soğutma aygıtları ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...89101112...203040...Son »