Kaolin Nedir

Kaolin Nedir KAOLİN, beyaz, kolay ufalanan, porselen yapımında kullanılan, ateşe dayanıklı arı kil. Feldispatların ayrışmasından oluşur. Bu yüzden içinde çok miktarda kuvars tanecikleri bulunur. Su ile karıştırıldığında özlü bir hamur meydana gelir ve istenilen biçim verildikten ... Okumaya devam edin →

Kanun Nedir

Kanun Nedir KANUN, devletin yasama organlarınca kanun koymayan temine göre yapıları ve herkes için uyulması zorunlu olan genel kurallardır. Uymayanlar, kanunda ayrıca gösterilen cezaya çarptırılır. Kanun geneldir; ülkenin her yerinde, herkes için aynı hükmü taşır. Süreklidir; yürürlükte ... Okumaya devam edin →

Kantakuzen Kimdir

Kantakuzen Kimdir KANTAKUZEN (Kantakuzinus). Bizans imparatorudur. İyi bir eğitim ve öğretim görmüştür. Akıllı ve zeki idi. Saray bakanı olmuştu. İmparator Genç Andronikos 1341’de ölünce küçük yaşta bulunan oğlu Yuannis’e vasi oldu. Kantakuzen, hükümdarlığa vekillik etme ... Okumaya devam edin →

İmmanuel Kant Kimdir – Felsefesi

İmmanuel Kant Kimdir – İmmanuel Kant Felsefesi ünlü Alman filozofudur (1724 – 1804). Orta halli bir ailedendi. Bütün ömrünü doğduğu Königsberg şehrinde geçirdi. Yükseköğrenim gördü, özel öğretmenlik yaptı. 1755’te «Ateş üstüne» adlı bilimsel incelemesiyle doktorasını ... Okumaya devam edin →

Kansu Gavri Kimdir

Kansu Gavri Kimdir Memlûk sultanlarındandır (1440 – 1516). Köle olarak satın alındı. Azat edildikten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Altmış yaşından sonra sultan seçildi (1500). O zaman Memlûk devleti için önemli sorunlar vardı. Osmanlılar, kuzey sınırlarında tehlikeli ... Okumaya devam edin →

Cannae Savaşı – Kan Savaşı

Cannae Savaşı – Kan Savaşı KAN (Cannea) SAVAŞI, Hannibal komutasındaki Kartaca ordusuyla Varro komutasındaki Roma ordusu arasında olmuştur (l.Ö. 216). Romalı yöneticiler, Hannibal’in (Bak.) ordusunu yıpratmak için büyük savaşlardan çekiniyorlardı. Fakat halk sabırsızlanıyordu. ... Okumaya devam edin →

Kan Merkezi Nedir

Kan Merkezi Nedir KAN MERKEZİ, hastalara ve yaralılara iyileştirmek amacıyla verilecek kanı sağlamak veya hazır bulundurmak üzere özellikle Kızılay eliyle ve kimi hastanelerde kurulan merkezlerdir. .Kızılay, bağışlanan kanları depolayıp korur ve %90’ını ordudan sağlar. Okumaya devam edin →

Kanije Savunması Hakkında Bilgi

Kanije Savunması Hakkında Bilgi KANİJE SAVUNMASI, Osmanlı komutam Tiryaki Haşan Paşanın, Avusturyalıların kuşatmasına karşı sağladığı bir başarıdır (1601). Sokullu Mehmet Paşa (Bak.) zamanında AvusturyalIlarla 1568’de yapılan antlaşma 1593 yılına kadar sürdü. Büyükvezir ... Okumaya devam edin →

Kan Grupları Hakkında Bilgi

Kan Grupları Hakkında Bilgi KAN GRUPLARI: Çok miktarda kan kaybeden bir hastaya veya yaralıya, sağlam bir kimsenin kanı aktarabildiğinden beri, bütün insanların kanlarının birbirleriyle karıştırılamayacağı anlaşılmıştır. Çok kez kanda bulunan bir madde, yabancı bir kimsenin ... Okumaya devam edin →

Kanguru Nedir

Kanguru Nedir KANGURU, omurgalıların memeliler sınıfından keseliler takımına giren bir hayvan. Avustralya ana karasında yaşar. Kulakları büyük, ön bacakları kısa, arka bacakları uzundur. Bu durumda yürüyerek değil, sıçrayarak yer değiştirir. Kuyruk kaim, güçlü ve uzuncadır. ... Okumaya devam edin →

Kan Dolaşımı Nedir

Kan Dolaşımı Nedir Kan, görevlerinin tümünü tam olarak yapabilmek için, vücudumuzdaki damarlar içinde aralıksız (sürekli) olarak dolaşır. Akciğerlerde oksijenle yüklenir; kalbin pompalamasıyla, onun sol kulakçığından sol karıncığa ve oradan «anaatardamar»a (aort) geçer. Bundan ... Okumaya devam edin →

Gıyap Nedir

Gıyap Nedir GIYAP hukukta, herhangi bir soruşturma ya da duruşmada bulunmak üzere çağrıldığı ve çağrıldığını bildiği halde gelmeyen tarafın durumu. Duruşmaya gelmeyen gaip için karşı tarafın isteği üzerine mahkemece gıyap kararı çıkartılır. Gıyap kararı, gelmeyen tarafa ... Okumaya devam edin →

Gırtlak Nedir

Gırtlak Nedir GIRTLAK soluk borusunun üst bölümü. Biçimi huniyi andırır. Üzerinde ses telleri vardır. Soluk verirken çıkan hava, gırtlağın çeperindeki ses tellerini titreştirerek seslerin oluşmasını sağlar. Gırtlakla yutak arasında bulunan gırtlak kapağı, yutma sırasında lokmaların ... Okumaya devam edin →

Gılgamış Destanı Özeti

Gılgamış Destanı Özeti GILGAMIŞ DESTANI Asur Kralı Gılgamış’ın (lö 27. yüzyıl) serüvenlerini anlatan destan, 12 tabletten oluşan destanın çivi yazısı ile Akadlı yazıcılar tarafından lö 2 bin yılda yazıldığı sanılmaktadır. Gılgamış Destanı Kral Gılgamış’ın ... Okumaya devam edin →

Hüseyin Gezer Kimdir

Hüseyin Gezer Kimdir Hüseyin Gezer (1920-2013) heykelci. Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi. Paris’te heykelcilik üzerinde bir süre çalıştı (1948-1950). Akadimi’de asistan (1960), müdür (1966), Resim Heykel Müzesi Müdürü (1969) oldu. Heykelciliğe, daha doğrusu anıt heykelciliğine, ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...89101112...203040...Son »