İnebahtı Deniz Savaşı Neden ve Sonuçları

İnebahtı Deniz Savaşı Neden ve Sonuçları İnebahtı Deniz Savaşı , Osmanlı donanması ile.* Haçlı donanması arasın da olmuştur (1571). Kıbrıs’ın alınması, Avrupa’da büyük bir tepki yarattı. Papa, Türklere karşı birlik kurulması için geniş ölçüde çalışmalar yaptı. ... Okumaya devam edin →

Halit Bin Velid Kimdir

HALİT BİN VELİT, Peygamber zamanında yaşamış ünlü bir Arap komutanıdır (öl. 642). Soylu bir ailedendi, önce Müslümanlığa karşı çıktı. Uhut savaşında, bir çevirme hareketiyle Müslümanların başarı kazanmasını önledi. Hudeybiye barışından (Bak.) sonra, Amr ibnül As ile ... Okumaya devam edin →

İncir Hakkında Bilgi

İncir Hakkında Bilgi İNCİR, taçyaprağı olmayan ikiçeneklilerin, dutgiller familyasından, ağaç, ağaççık veya çalımsı bitkiler. Çoğu kışın da yeşil kalır. Az sayıda olan kimi türleri, kışın yaprak döker. Meyvesi tatlıdır; içindeki çekirdeklerden her biri ayrı bir meyvedir; ... Okumaya devam edin →

Halil Hamit Paşa Kimdir

HALİL HAMİT PAŞA, Osmanlı sadrazamlarındandır (1736 – 1785). İsparta’da doğdu. İstanbul’da öğretim gördü. Devlet hizmetine girdi, Çelltli görevlerde bulundu. Sadaret kethüdası İken sadrazamlığa getirildi (1782). Padişah I. Abdülhamlt’ln İzniyle hemen ıslahat ... Okumaya devam edin →

İncil Hakkında Bilgi

İncil Hakkında Bilgi İNCİL, Hristiyan dininin kutsal kitabıdır. Tanrı tarafından İsa peygambere indirilmiştir. Katolik kilisesinin kutsal kitap olarak kabul ettiği dört İncil vardır. Bu İncillerde Hz. İsa’nın hayatı anlatılır ve öğretisi açıklanır, önce, İsa’nın hayatı ... Okumaya devam edin →

İnci Nedir

İnci Nedir İNCİ, yumuşakçaların kimi türlerinde, kabuk ile et arasına girmiş yabancı bir madde üzerinde oluşan ve onu saran sedefsi katı madde. İnci, karındanbacaklılarda da oluşur. Küresel ya da düzensiz biçimlerde olur. Süs için kullanılan inciler küre biçiminde olmak gerekir. ... Okumaya devam edin →

Hafız Ahmet Paşa Kimdir

HAFIZ AHMET PAŞA, Osmanlı büyükvezirlerindendir (1564 – 1632). Türk olup, Filibeli bir müezzinin oğludur. Sesi güzel, hafız ve şairdi. Enderun’da yetişti. 1607’de kaptanıderya, 1609’da Şam beylerbeyi oldu. Erzurum, Bağdat ve Anadolu valiliklerinde bulundu. Diyarbakır valisi ... Okumaya devam edin →

İmparatorluk Nedir

İmparatorluk Nedir İMPARATORLUK, bir imparator tarafından yönetilen ve egemenliği altında birçok milleti ve topluluğu bulunduran büyük devletlere denir, imparatorluk güçlü bir orduya, dürüst bir yönetime ve adalete dayanır. Bunlar, uygulanabildiği sürece imparatorluk varlığını ... Okumaya devam edin →

Hadis Nedir

HADİS, Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında, Müslümanları aydınlatmak, bazı Kur’an ayetlerini daha açık olarak belirtmek için söylediği sözlerdir. Hadisler ikiye ayrılır: Birincisine Kutsi hadis, İkincisine Nebevi hadis denir. Kutsi hadislerde yalnız sözler ... Okumaya devam edin →

İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi

İlhanlılar Devleti Hakkında Bilgi İLHANLILAR, İran’da kurulan Moğol devletidir (1256 – 1344) Cengiz’in kurmuş olduğu Moğol imparatorluğunun daha sonra bölündüğü dört hanlıktan biridir, İlhanlı devletinin kurucusu, Cengiz’in torunu Hulâgu’dur Moğol hükümdarı Münke ... Okumaya devam edin →

Hadım Süleyman Paşa Kimdir

HADIM SÜLEYMAN PAŞA, Osmanlı büyükveziridir. Sarayın akhadımağalarındandı. Yavuz Sultan Selim’ln son zamanlarında hazinedarbaşı oldu. 1525’te Mısır beylerbeyliğine atandı. On yıl kadar burada kaldı. Kısa bir süre Anadolu beylerbeyliği yaptı. 1537’de vezirlikle yeniden Mısır ... Okumaya devam edin →

Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgiler

Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgiler HUDEYBİYE BARIŞI, Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılmıştır (628). Hz. Muhammed, Hendek zaferi yılında Müslümanların Mekke’ye giderek hac yapmalarını bildirdi. Böylece Kâbe, Müslümanlarca da kutsal sayılıyor, Mekke şehri daha büyük ... Okumaya devam edin →

Haçova Meydan Savaşı Hakkında Bilgiler

HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI, Osmanlılarla Avusturyalılar arasında Macaristan’da yapılmıştır (1596). Avusturya ile savaş III. Murat zamanında ve 1593 yılında başlamıştı. Savaşın ilk yıllarında Osmanlı orduları yenilgiye uğradılar. Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri, Avusturyalılar tarafına ... Okumaya devam edin →

Haçlı Seferleri Nedir

Haçlı Seferleri Nedir Avrupa’da yaşayan Hıristiyanların birleşerek kutsal yerleri Müslümanlardan kurtarmak amacıyle yaptıkları saldırılara denir. Sekiz Haçlı seferi yapılmıştır. Bu seferler XI. yüzyılın sonlarında başlamış, XIII. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür ... Okumaya devam edin →

Hacı İlbey Kimdir

HACI ÎLBEY, Osmanlı devletinin Rumeli’de yayılmasında yararlığı görülen komutanlardandır (öl. 1365). Karesioğullarının beylerindendi. Bu beyliğin önemli bir bölümü, Orhan Bey tarafından alınınca, Osmanlı devleti hizmetine girdi. Süleyman Paşanın yönetiminde Rumeli’deki ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...2627282930...405060...Son »