Takrir-i Sükun Kanunu Ne zaman çıkarıldı

Takrir-i Sükun Kanunu Ne zaman çıkarıldı Takrir-i Sükûn Kanunu, Şeyh Said Ayaklanmasından (1925) sonra kabul edilen ve hükümete olağanüstü yetkiler tanıyan yasa. Şubat 1925 ortalarında başlayan Şeyh Said Ayaklanması üzerine, Cumhuriyet Halk Fırkası grubunda ayaklanmayla ilgili ... Okumaya devam edin →

Takım ve kalıp yapımcılığı

Takım ve kalıp yapımcılığı takım ve kalıp yapımcılığı, sanayide seri üretimde kullanılan baskı ve plastik döküm kalıpları imalatçılığı. Çeşitli preslerde kullanılan baskı kalıplarından, ince metal parçalarının üretiminde yararlanılır. Baskı kalıplan iki bölümden ... Okumaya devam edin →

Takım tezgahı nedir

Takım tezgahı nedir takım tezgâhı, kesici, delici ya da aşındırıcı bir takımın yardımıyla metallerin işlenmesinde kullanılan mekanik donanım. Ayrıca bak. alet. Okumaya devam edin →

Takım sözleşmesi nedir

Takım sözleşmesi nedir takım sözleşmesi, birçok işçinin oluşturduğu bir grup (takım) adına bu işçilerden biriyle işveren arasında yazılı olarak yapılan sözleşme. Takım adına sözleşmeyi yapan işçi temsilcisine “takım kılavuzu” denir. Takım kılavuzunun sözleşmenin ... Okumaya devam edin →

Takım elbise nedir

Takım elbise nedir takım elbise, aynı kumaştan yapılmış ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek giysisi. Batı Avrupa’da bedene sıkıca oturan işlemeli ceketten bugünkü takım elbiseye geçiş 1666’da, Fransa’da XIV. Lou-is, İngiltere’de de II. Charles saraylarında başladı. ... Okumaya devam edin →

Takatuka nedir

takatuka, çubuk lülesindeki külün boşaltıldığı tabla. Özellikle eski konaklardaki çubuk âlemlerinde her konuğun yanında ayrı bir kül tablası bulunmaz, salonun tam ortasına içi tahtadan, dışı maden (bakır, pirinç ya da gümüş) kaplı ya da bütünüyle bakırdan yapılmış bir ... Okumaya devam edin →

Takas odası nedir

takas odası, benzer alanlarda etkinlik gösteren şirketlerin, karşılıklı işlemlerini olabildiğince az nakit ödemeyle yürütmek amacıyla oluşturdukları kuruluş. Takas odaları bankalar, demiryolları, borsalar, mal piyasaları ve uluslararası ödemeler gibi çeşitli alanlarla bağlantılı ... Okumaya devam edin →

Takas Nedir

Takas Nedir takas, ekonomide, mal ve hizmetlerin, para ya da başka bir değişim aracı kullan-maksızın doğrudan değişimi. Pazarın çok az geliştiği toplumlarda kullanılan bir yöntemdir. Mallar gerek belli bir topluluk içinde gerekse topluluklar arasında takas edilebilir. Özellikle küçük ... Okumaya devam edin →

Karıncayiyen Nedir

Karıncayiyen Nedir KARINCAYİYEN, memeli hayvanların tekdelikliler takımından karmcaylyen-giller familyasındandır. Ağız bölümü, kıvrıkça ve gagayı andıracak biçimdedir. Uzunluğu 30 – 35 cm. kadardır. Kirpiye benzer. Üzeri dikenlidir. Korkulu durumlarda, kirpiler gibi yuvarlaklaşabilir. ... Okumaya devam edin →

Karınca Hakkında Bilgi

Karınca Hakkında Bilgi KARINCA, zarkanatlılar takımının, karmcagiller familyasmdandır. Toprak İçine açtıkları veya toprak üstünde, bitki ve toprak tanelerinden yaptıkları yuvalarda, binlercesi bir arada yaşayan hayvancık. Karıncalardan her biri kendi vücut yapısına, içgüdüsüne ... Okumaya devam edin →

Cento Nedir

Cento Nedir CENTO • CENTO (Central Treaty Organization – Merkezi Antlaşma Örgütü), Türkiye, İran, Pakistan, İngiltere arasında kurulmuş ve A.B.D’nin desteğine dayalı ortak güvenlik ve savunma antlaşmasıdır. • Bu antlaşmanın başlangıçtaki adı «Bağdat Paktı» idi ve ... Okumaya devam edin →

Cengiz Han Kimdir

Cengiz Han Kimdir CENGİZ HAN (1155-1227) • Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han, Çinlilere göre Karatatarlardandır. Babası Yeşügey Bahadır, annesi Hö’elun Hatun’dur. • Cengiz 12 yaşındayken babası öldü. Dağılan halkı yeniden birleştirmek için çalıştığı ... Okumaya devam edin →

Cenap Şahabettin Hayatı ve Eserleri

Cenap Şahabettin Hayatı ve Eserleri CENAB ŞAHABEDDİN (1870-1934) • Manastır’da doğan Cenab Şahabeddin, 1889’da Askeri Tıbbiye’yi bitirerek yüzbaşı rütbesiyle hekim oldu. • Tıbbiye’de öğreyciyken şiirle ilgilenmeye başlayan Cenab Şahabeddin, Muallim Naci çizgisindeki ilk ... Okumaya devam edin →

Cem Sultan Kimdir

Cem Sultan Kimdir CEM SULTAN (1459-1495) • Mehmed II ile Çiçek Ha- tun’un oğlu olan Cem Sultan, Edirne’de doğdu. 1469’da Kastamonu sancak beyliğine atandı. Mehmed II, Uzun Hasan’a karşı sefere çıkınca, Cem Sultan Edirne’de kalarak Rumeli’ nin savunmasını sağladı. 1474′ ... Okumaya devam edin →

Cemal Paşa Kimdir

Cemal Paşa Kimdir Cemal Paşa (1872-1922) • Midilli’de doğan Ahmed Cemal, 1890’da Kuleli Askeri lisesini, 1895’te Harp okulunu ve Harp akademisini bitirdi. 1899’a kadar çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra, o tarihte, Selanik’te Talât Bey ve arkadaşlarıyla İttihat ve Terakki ... Okumaya devam edin →
Sayfalar12345...102030...Son »