Irk Nedir

IRK, ortak bir anavatanları olan ve o ülkenin doğal koşullarının (sözgelişi ikliminin) etkisiyle ortak özellikler kazanmış bulunan canlı varlık grubudur. Bu türlü özelliklere göre, antropoloji, insanları, üç büyük ırka ayırmıştır: Beyaz ırk, siyah ırk (zenciler bu gruba girer), ... Okumaya devam edin →

Harun Reşid Kimdir

HARUN REŞİT, Abbasî halifelerinin en ünlüsüdür (766 – 809). Halife Mehdi’nin oğludur. Rey şehrinde doğdu, ilk öğrenimini Bermekoğln Yahya’nın gözetiminde yaptı. Genç yaşında Azerbaycan’a vali atandı. Doğu Roma İmparatorluğu üzerine iki sefere çıktı. 786’da hükümdar ... Okumaya devam edin →

Hükümet Nedir

HÜKÜMET, bir devletin yürütme kuruludur. Devletin, hem kendi sınırlan içinde, hem de yabancı devletlere karşı görevlerini yerine getirmesinde en yetkili organdır. Hükümete, bakanlar kurulu veya kabine de denilir. Hükümet, siyasal iktidarı kullanan bir kuruldur. Geniş anlamıyla, siyasal ... Okumaya devam edin →

Hariciler Kimlerdir

HARİCÎLER, Ali ile Muaviye arasında yapılan Sıffin savaşında anlaşmazlığın hakemle çözülmesi kararına karşı çıkanlara denir. Bunlar, günah işlediği kanısına vardıkları Ali’den ayrıldılar. Ali, Haricîleri yola getiremeyince üzerlerine yürüdü. Yapılan savaş sonucunda ... Okumaya devam edin →

Göllüdağ Hakkında Bilgiler

GÖLLÜDAĞ, Niğde merkez ilçesine bağlı Gölcük bucağının Kömürcü köyü yakınında 2148 m. yükseklikte Göllüdağ eteklerinde, Genç Hitit Çağıı kalıntılarından kent yıkılarının bulunduğu yer. 1933’te, burada bir çift aslan heykeli bulunduktan sonra kazılara girişilmiş ... Okumaya devam edin →

Hücre Nedir

Hücre Nedir HÜCRE, çok küçük canlılar olup, bütün bitki ve hayvanların yapısını oluşturur. En yalın canlılar bir hücrelidir. Bunlar, bölünerek çoğalırlar. Yüksek canlılar ise milyonlarca hücreden oluşur. Onlarda bölünerek çoğalan hücreler, büyümeyi sağlar, ya da ölenlerin ... Okumaya devam edin →

Hareket Ordusu Nedir

HAREKET ORDUSU, İstanbul’da çıkan ve 31 Mart Olayı denilen ayaklanmayı bastırmak için Selânik’ten gönderilen birliğin adıdır (1909). İkinci Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra, hükümet bazı yenilik girişimlerinde bulundu. Bu durum, gerici ve tutucu çevrelerin hoşuna gitmedi. ... Okumaya devam edin →

Göller Yöresi

GÖLLER YÖRESİ, Akdeniz bölgesinin batı bölümünün iç kesimi. Batı Toroslar’ ın doğu ve batı kanatlarının birbirine yaklaştığı .ve aralarında genellikle kuzeydoğu – güneybatı, kuzey – güney ve kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu oluklar ve göl yatakları bıraktığı ... Okumaya devam edin →

Hürrem Sultan Kimdir

Hürrem Sultan Kimdir Kanuni Sultan Süleyman’ın eşidir. 2.Selim’in annesidir. Okumaya devam edin →

Kartacalı Hannibal

Kartacalı Hannibal Kimdir , Kartacalı Hannibal Hakkında Bilgiler HANNİBAL, Kartacalı ünlü komutan ve devlet adamıdır. (İ.Ö. 247 – 183). Birinci Pön savaşında Romalılarla çarpışan Hamilkar Barkas’ın oğludur. Babası onu Romalılara düşman olarak yetiştir* di. Gençliğinde ... Okumaya devam edin →

Göl Nedir

GÖL, karalar üzerindeki doğal çukurlarda toplanan su kütleleridir. Göller, denizlere, doğrudan doğruya bağlı’değildirler. Kimi çok büyük göllere deniz adı verildiği olur (Hazar gölüne Hazar denizi denildiği gibi) Denizden bir kıyı kordonu ile ayrılmış bölümler de gerçek ... Okumaya devam edin →

Hünyadi Yanoş Kimdir

Hünyadi Yanoş Kimdir HUNYADİ YANOŞ, Osmanlılarla savaşan Macar komutanıdır (1387 – 1456). Aslı pek belli değildir. Macaristan’da çıkan iç olaylarda başarı sağladığı için, kral tarafından Erdel (Transilvanya) voyvodalığına ve Belgrad kalesi komutanlığına atandı (1440). ... Okumaya devam edin →

Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır (1833). Ayaklanan Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın ordusu, Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Kütahya’ya kadar ilerlemişti. Güç durumda kalan padişah II. Mahmut, Fransa, İngiltere ve Rusya’dan ... Okumaya devam edin →

Hanefilik Nedir

HANEFİLİK, İslâmda dört Sünnî mezhebin ilki ve en yaygın olanıdır. Kurucusu İmamıazam Ebu Hanife’dir (Bak.). İmamıazam’ın öğrencileri, bu mezhebin meydana gelmesinde çok etkili olmuşlardır. Özellikle Irak’ta gelişen Hanefilik, Abbasîler devrinde devletin başlıca fıkıh ... Okumaya devam edin →

Göktürkler Hakkında Bilgiler

GÖKTÜRKLER (Köktürkler), İç Asya’da VI. yüzyılda büyük bir Türk imparatorluğu kurmuşlardır. Bunlar, Al-tay dağlarının eteklerinde Cücenler» (Avarlar) bağlı olarak yaşıyorlardı. Hayvan besliyorlar,- tarımla uğraşıyorlar ve demircilik yapıyorlardı. Göktürklerin ilk ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...3031323334...405060...Son »