Gazel Nedir

GAZEL, divan edebiyatı şiirinde çok kullanılmış olan en az beş, en çok on beş beyitlik bir nazım şeklidir. Gazelde ilk beyitin mısraları birbirleriyle, sonraki beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir, »irinci beyitten sonraki beyitlerin birinci mısraları kafiyesizdir. ... Okumaya devam edin →

Gaugamela Savaşı

Gaugamela Savaşı GAVGAMELA (Gaugamela) SAVAŞI, Büyük İskender’in Pers imparatoru III. Dara ile yaptığı savaştır (İ.Ö. 331). Büyük İskender, Mısır’da savaş hazırlıkları yaptıktan sonra Suriye üzerinden Yu-jcarı Mezopotamya’ya girdi. Arbela (Er-bil) yöresinde Gavgamela ovasında ... Okumaya devam edin →

Dellalzade İsmail Efendi Kimdir

Dellalzade İsmail Efendi Kimdir – Dellalzade İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler tanınmış Türk bestecisidir (1797 – 1869). Sarayda yetişti. Çocuk yaşta hafız oldu. Sesinin güzelliğiyle ilgi çekti. İsmail Dede Efendinin derslerine katıldı. Kısa bir süre sonra ... Okumaya devam edin →

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Hammamizade İsmail Dede Efendi Kimdir – Hammamizade İsmail Dede Efendi Eserleri Hammamizade İsmail Dede Efendi ünlü Türk bestecisidir (1778 1846). Babası İstanbul’da hamam işlettiği için Hammamizade diye de anılır. Küçük yaşta sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Okulda ilâhicibaşı ... Okumaya devam edin →

İslam Uygarlığı – İslam Medeniyeti

İslam Uygarlığı Hakkında Bilgiler – İslam Medeniyeti Nedir – İslam Medeniyeti Tarihi İSLÂM UYGARLIĞI, her yönden büyük bir ilerleme göstermiştir. Müslümanlar, güçlü bir imparatorluk kurdukları gibi, uygarlıkta da başarılı olmuşlardır. İslâm dini, Araplara yeni ... Okumaya devam edin →

İslam imparatorluğu

İslam imparatorluğu Hakkında Bilgiler İSLÂM İMPARATORLUĞU, Ortaçağ’ da, ön Asya’da ve Akdeniz çevresinde Müslüman Arapların ve öteki Müslüman milletlerin birlikte kurmuş oldukları büyük bir devlettir (VII. yüzyıl – XIII. yüzyıl). İslâm peygamberi Hz. Muhammed (Bak.), ... Okumaya devam edin →

İskitler Hakkında Bilgi

İskitler Hakkında Bilgi İSKİTLER, l.ö. VIII. ve VII yüzyıllarda İç Asya’dan göç ederek Güney Rusya’ya yerleşen bir bozkır kavmldir. Iskitler hakkında Herodot’un tarihinde geniş bilgi vardır. Iskitler, ayrı ayrı boylar halinde yaşadılar. Bir yönetim altında birleşerek güçlü ... Okumaya devam edin →

İskender Bey Kimdir

İskender Bey Kimdir İSKENDER BEY, Osmanlı devletine karşı ayaklanan bir’ Arnavut beyidir (1404 – 1468). Arnavutluk’un bir bölümünü elinde bulunduran Kostriyata ailesin-dendi. II. Murat zamanında on sekiz yaşında iken Osmanlı sarayına alındı. Yetenekli bir gençti. Silahşör ... Okumaya devam edin →

İskelet Nedir

İskelet Nedir İSKELET, insanda ve bütün omurgalı hayvanlarda, vücudun yumuşak bölümlerine dayanak olan ve kimini koruyan kemik çatı. İnsan iskeleti, dişlerle birlikte 238 ayrı kemikten oluşmuştur. Ergin insanın iskeletini oluşturan kemiklerden 22’si başta, 58’i gövdede, 126’sı ... Okumaya devam edin →

Hz İsa

Hazreti İsa ile ilgili Tüm Kuranı Kerim Ayetleri Bakara (87) Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza ... Okumaya devam edin →

İrlanda Adası

İrlanda Adası İRLANDA ADASI, Büyük Britanya adasının yanında ve batısındadır. Çok geniş çayır ve otlakları dolayısıyla «Ye-şilada» diye anılır. Ahalisinin büyük bölümü hayvancılık ve tarla tarımı ile uğraşır. İrlanda keteni, adanın ünlü ürünüdür. Endüstri, ... Okumaya devam edin →

İran Hakkında Bilgiler

İran Hakkında Bilgiler İRAN, Ön Asya’da, Türkiye’nin doğusundaki komşusudur. Kuzeyinde Hazar gölü ve Sovyetler Birliği, batıda Irak, güneybatıda ve güneyde, İran körfeziyle Hint Okyanusu (Oman körfezi), doğuda Afganistan ve Pakistan vardır (Bak. Doğu ön Asya). Yzölç. 1 648 ... Okumaya devam edin →

İpek Yolu Nedir

İpek Yolu Nedir İPEK YOLU, coğrafya keşiflerinden önce Çin ve Hindistan’la Karadeniz ve Akdeniz kentleri arasında çeşitli ticaret eşyası taşımada yararlanılan ve Asya’yı boydan boya geçen karayoludur. Çin’den başlayan ve İç Asya’dan geçen bu yol, Aral gölünün doğusunda ... Okumaya devam edin →

İpek Böceği Nedir

İpek Böceği Nedir eklembacaklılar dalının böcekler sınıfı, pulkanatlılar takımı, ipekböceğigiller familyasındandır. Larvaları (Bak.), dut yapraklarıyla beslenir. Pupa haline geçerken salgıladığı lifle kendi üzerine bir koza sarar. Anavatanı Çin olmakla birlikte, hemen hemen ... Okumaya devam edin →

İpek Nedir

İpek Nedir İPEK, bir tür kelebek tırtılının (ipek-böceği), krizalit aşamasında salgılayıp kendi üzerine sardığı kozayı oluşturan lifler. Kozanın lifleri çözülerek yumuşak ve parlak iplik yapılır ve bunlarla değerli kumaşlar dokunur, örgüler yapılır, îpekböceği, dut ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...3031323334...405060...Son »