Akarsu Nedir

Akarsu Nedir AKARSU, yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli ya da zaman zaman akan suların (ırmak, çay, dere vb.) genel adı. Akarsular yeryüzünde su döngüsünün önemli bir halkasını oluştururlar. Okyanus ve denizlerden buharlaşan su, atmosfer aracılığıyla ... Okumaya devam edin →

Turboprop Motor Nedir

Turboprop Motor Nedir türboprop motor, hem jet hem de pervane tepkisi oluşturan jet motoru türü. Jet tepkisini türbojet motora benzer biçimde oluşturan türboprop motorda türbin kademelerinin bir bölümü bir hız düşürücü dişli sistemi (redüktör) aracılığıyla sıkıştırıcının ... Okumaya devam edin →

Türev Alma Aygıtı Nedir

türev alma aygıtı, türev alma işlemini gerçekleştiren aygıt ya da devre. Türev alma aygıtı, çıkışında, kendisine uygulanan girişin bir ya da birkaç değişkene göre türevini verir. Mekanik türev alma aygıtları arasında en yaygın olanı, hızölçer olarak da bilinen kilometre ... Okumaya devam edin →

Turbofan Motor Nedir

Turbofan Motor Nedir türbofan motor, günümüzde en yaygın kullanılan jet motoru türü. Türbofan motor temel olarak sıkıştırıcısının önünde bir fan bulunan bir turbojet motor türüdür. Fanın çapı sıkıştırıcının giriş ağzının çapından daha büyük olduğundan, hava alığından ... Okumaya devam edin →

Türev Nedir

türev, matematikte, bir fonksiyonun bir değişkene göre değişme hızı. Geometrik olarak türev, fonksiyona ilişkin eğrinin eğimi (daha doğrusu, eğrinin bir noktadaki teğetinin eğimi) olarak düşünülebilir. Türevin tanımı da bir doğrunun eğimini veren formüle dayandırılır; eğrinin ... Okumaya devam edin →

Türbin Nedir

Türbin Nedir türbin, akmakta olan akışkanın enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmede kullanılan aygıtların ortak adı. Türbinler, akışkanın sabit ya da hareketli kanatçık benzeri palalardan ya da bir fandakine benzer kanatlardan oluşan bir sistemin içinden geçirilmesi ve böylece ... Okumaya devam edin →

Türetme Nedir

türetme, betimsel dilbilim ve geleneksel dilbilgisinde, sözcüğün kökünde değişiklik yaparak ya da sözcük köküne yapım ekleri getirerek yeni sözcükler oluşturma yöntemi. Bazen türetmeye “sözcük yapımı” da denir. Örneğin “bilgi”, “bellek”, “tüketim” gibi sözcükler ... Okumaya devam edin →

Lazer Epilasyon Nasıl yapılır

Sanki modern yaşamın bir kolaylığı, hemen peşinden bir zorluğu ve sorunu yanında getiriyor. Hazır gıda tüketiminin yaygınaşmasıyla, bunların içindeki gıda koruma maddelerinin fazla ve örgün tüketimiyle, son jenerasyonlarda tüylenme, eski kuşaklara göre biraz daha fazlalaştığını ... Okumaya devam edin →

Türbe Nedir

Türbe Nedir türbe, İslam’da anıtsal mezar yapısını belirtmek için kullanılan terim. Üzeri koni ya da piramit biçimli bir külahla örtülü olanlarına genelde kümbet denir. Bu türle daha çok Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında karşılaşılır. Türbelerin örtüsü ise ... Okumaya devam edin →

Kirazın Faydaları

Kirazın Faydaları Ülkemizin meyve ve sebze çeşitliliği ve zenginliği konusuna, daha önce değinmiştik. Ülkemizin bu zenginliği içinde müstesna bir yeri olan kiraz, pek çok meyve çeşidinde olduğu gibi, sadece meyvelerinden istifade edilen bir tür değildir. O, topyekun bir varlık, bir ... Okumaya devam edin →

Tür İçi Çaprazlama Nedir

Tür İçi Çaprazlama Nedir tür içi çaprazlama, İç çaprazlama olarak da bilinir, ortak bir atadan türeyen canlılar ya da bireylerin çiftleşmesi. İstenen özelliklerin tutulup korunmasını ya da istenmeyen özelliklerin yok edilmesini sağlarsa da, erkek ve dişide çekinik olan zararlı ... Okumaya devam edin →

Tür Ekolojisi Nedir

Tür Ekolojisi Nedir tür ekolojisi, canlıların tür ya da birey düzeyinde çevrelerindeki canlı ve cansız etkenlerle ilişkisini inceleyen bilim dalı. Büyük ölçüde deneysel çalışmalara dayanan tür ekolojisi birey ya da türün gereksinimleri, yaşam çevrimi ve davranışlarını belirlemek ... Okumaya devam edin →

Tür Nedir

Tür Nedir tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup. Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins, bir de tür adı verilir. ... Okumaya devam edin →

Tunik Nedir

Tunik Nedir tünik (Latince tunica), eski Akdeniz uygarlıklarında başlıca kadın ve erkek giysisi. İki parça kumaştan yapılır, parçalar dikilirken baş ve kollar için üstten ve yanlardan delikler bırakılırdı. Kollu ya da kolsuz olabilen tünik, diz ya da diz altına kadar uzanır, belde ... Okumaya devam edin →

Tünelleme Nedir

Tünelleme Nedir tünelleme, fizikte, çok küçük parçacıkların, aşılamaz gibi görünen kuvvet engellerini aşıp geçmesi. Tünelleme olgusu ilk olarak alfa bozunumunda gözlenmiştir; alfa bozunumunda, alfa parçacıklan (helyum atomu çekirdekleri) kimi radyoaktif çekirdeklerden kurtulup ... Okumaya devam edin →