Tür Nedir

Tür Nedir tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup. Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins, bir de tür adı verilir. ... Okumaya devam edin →

Tunik Nedir

Tunik Nedir tünik (Latince tunica), eski Akdeniz uygarlıklarında başlıca kadın ve erkek giysisi. İki parça kumaştan yapılır, parçalar dikilirken baş ve kollar için üstten ve yanlardan delikler bırakılırdı. Kollu ya da kolsuz olabilen tünik, diz ya da diz altına kadar uzanır, belde ... Okumaya devam edin →

Tünelleme Nedir

Tünelleme Nedir tünelleme, fizikte, çok küçük parçacıkların, aşılamaz gibi görünen kuvvet engellerini aşıp geçmesi. Tünelleme olgusu ilk olarak alfa bozunumunda gözlenmiştir; alfa bozunumunda, alfa parçacıklan (helyum atomu çekirdekleri) kimi radyoaktif çekirdeklerden kurtulup ... Okumaya devam edin →

Tünel Açma Kalkanı Nedir

Tünel Açma Kalkanı Nedir tünel açma kalkanı, özellikle ırmak yatakları ve su içeren öbür katmanlar gibi yumuşak toprak kütlelerinde tünel açmada kullanılan aygıt. Su ve çamur sızıntısı olmadan ve herhangi bir çöküntü olayıyla karşılaşmadan ırmakların altından tünel ... Okumaya devam edin →

Tünel Nedir

Tünel Nedir tünel, kara taşımacılığı, su ve enerji iletimi, madencilik gibi değişik alanlarda kullanılan, dar, uzun, genellikle dairesel kesitli, yapay ya da doğal yeraltı geçidi. Benzer amaçla kullanılan ve iki kara kütlesini sualtından birbirine bağlayan, çoğunlukla çelikten yapılmış ... Okumaya devam edin →

Tümülüs dönemi Nedir

Tümülüs dönemi Nedir Tümülüs dönemi, kofun dönemî olarak da bilinir, Japonya’da mezar kültürünün İS y. 250-500 arasına rastlayan erken dönemi. Başlıca özelliği anahtar deliği biçimli ve çevresi hendekle çevrili büyük mezar tepeleridir. Bilinen 71 tümülüsün (Japonca kofun) ... Okumaya devam edin →

Tümülüs Nedir

Tümülüs Nedir tümülüs, bir mezar odasının üstüne taş ve toprak yığılarak oluşturulan yapay tepecik. Doğu Türkçesinde “kale” anlamına gelen kurgan sözcüğü de bugün Türkçede, Urallar’dan Kafkaslara kadar uzanan bölgedeki yığma mezar tepelerini tanımlamak için kullanılır. Tümülüsler ... Okumaya devam edin →

Tümleyicilik İlkesi Nedir

Tümleyicilik İlkesi Nedir tümleyicilik ilkesi, bütünleme îlkesi ya da tamamlayıcılık İlkesİ olarak da bilinir, fizikte, atom boyutlarındaki bir olgunun tam olarak açıklanmasında hem dalga hem de parçacık özelliklerinin birlikte kullanılması gerekliliği ilkesi. İlkeyi 1928’de Danimarkalı ... Okumaya devam edin →

Tümleşik Devre Nedir

Tümleşik Devre Nedir tümleşik devre, entegre devre olarak da bilinir, çok sayıda devre öğesinin (transistor, direnç, diyot, sığaç) ve bunlar arasındaki bağlantıların taban görevi yapan bir katman (yonga, çip) üzerinde ve tek bir birim halinde oluşturulması yoluyla elde edilen elektronik ... Okumaya devam edin →

Tümevarım Nedir

Tümevarım Nedir tümevarım, mantıkta, parçadan bütüne, özelden genele ya da tikelden tümele usa-vurma yöntemi. Mantıkçılar genellikle sonucun zorunlu olarak verilen öncülden elde edildiği tümdengelimli mantık ile tümevarımlı mantık ayrımını yaparlar. Ama önceleri tümevarım ... Okumaya devam edin →

Tümen Nedir

Tümen Nedir tümen, tugaydan büyük, kolordudan küçük askeri birlik. Modern ordularda askeri bir harekâtı bağımsız olarak yürütebilmek için gerekli bütün silah ve hizmetleri dengeli biçimde içeren en küçük birliktir. Asker sayısı genellikle 12-20 bin arasındadır; başında da ... Okumaya devam edin →

Tümel Ve Tikel Kavramlar

tümel ve tikel, bilgi felsefesi ve mantıkta, birincisi belli bir sınıflandırma ilkesine dayanılarak gruplandırılmış bireylerin tümünü kapsayan, İkincisi ise bütünün tek bir parçasını temsil eden terimler. Genel ve özel adlar biçiminde de düşünülebilir. Felsefede önemli tartışmalara ... Okumaya devam edin →

Tümdengelim Yöntemi Nedir

Tümdengelim Yöntemi Nedir tümdengelim, mantıkta, bir ya da daha fazla öncülden zorunlu olarak sonucun çıkarılması. Aristoteles’in tasım olarak adlandırdığı usavurma biçiminin genelleştirilmesine dayanır; tasım ise bugün tümdengelimin yalnızca özel bir durumu olarak kabul edilir. ... Okumaya devam edin →

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği – TÖB-DER

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) kapanmasından sonra kurulan (1971) öğretmen örgütü. 1971’de anayasada yapılan değişiklikle kamu personelinin sendika kurma hakkının geri alınmasından sonra, daha önce TÖS ... Okumaya devam edin →

Tülbent Nedir

Tülbent Nedir tülbent, gevşek dokunmuş, ince, hafif bez. Genellikle keten ya da pamuk ipliğinden dokunur. Kullanım alanı çok çeşitlidir. Osmanlı Döneminde sarıklık bez olarak önem taşımış, değirmi kesilen parçaları üzerine desen basılarak yemeni ve namaz bezleri yapılmıştır. ... Okumaya devam edin →