Tümel Ve Tikel Kavramlar

tümel ve tikel, bilgi felsefesi ve mantıkta, birincisi belli bir sınıflandırma ilkesine dayanılarak gruplandırılmış bireylerin tümünü kapsayan, İkincisi ise bütünün tek bir parçasını temsil eden terimler. Genel ve özel adlar biçiminde de düşünülebilir. Felsefede önemli tartışmalara ... Okumaya devam edin →

Tümdengelim Yöntemi Nedir

Tümdengelim Yöntemi Nedir tümdengelim, mantıkta, bir ya da daha fazla öncülden zorunlu olarak sonucun çıkarılması. Aristoteles’in tasım olarak adlandırdığı usavurma biçiminin genelleştirilmesine dayanır; tasım ise bugün tümdengelimin yalnızca özel bir durumu olarak kabul edilir. ... Okumaya devam edin →

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği – TÖB-DER

Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) kapanmasından sonra kurulan (1971) öğretmen örgütü. 1971’de anayasada yapılan değişiklikle kamu personelinin sendika kurma hakkının geri alınmasından sonra, daha önce TÖS ... Okumaya devam edin →

Tülbent Nedir

Tülbent Nedir tülbent, gevşek dokunmuş, ince, hafif bez. Genellikle keten ya da pamuk ipliğinden dokunur. Kullanım alanı çok çeşitlidir. Osmanlı Döneminde sarıklık bez olarak önem taşımış, değirmi kesilen parçaları üzerine desen basılarak yemeni ve namaz bezleri yapılmıştır. ... Okumaya devam edin →

Kalorisiz Yiyecekler

Kalorisiz Yiyecekler Örneğin her gün içtiğiniz normal kolayı, diyet kolaya çevirirseniz, 160 kalori daha az almış olursunuz. Bu da yılda yaklaşık, 7-8 kilo vermenizi sağlar. Ancak bilim adamlarına göre; insanlar, az yağlı, şekeri azaltılmış, düşük kalorili veya kalorisiz besinler ... Okumaya devam edin →

Yağların Kalorileri

Yağların Kalorileri En iyi sonuç için her ikisini de azaltın. Yağı azalttığınızda, aldığınız kalorileri azaltmak daha kolaydır ama yağı azaltırken, aldığınız kaloriler diğer bileşenlerce artıyorsa, o zaman gene kilo veremezsiniz. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen bazı ... Okumaya devam edin →

Tükürük Otu Nedir

tükürükotu, akyildiz ya da köpeksoGani olarak da bilinir, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Ornithogalum cinsini oluşturan 100 kadar yumrulu otsu bitki türünün ortak adı. Anayurdu Avrasya ve Afrika olan bu bitkilerin Anadolu’da da 30 kadar yabani türüne rastlanır. Tabanda demetler ... Okumaya devam edin →

Tükürük Bezi Nedir

Tükürük Bezi Nedir tükürük bezi, omurgalılarda ağız boşluğunda yiyecekleri nemlendirip yumuşatan ve içerdiği amilaz adlı sindirim enzimiyle karbonhidratların sindirilmesinde rol oynayan tükürüğü salgılayan organların ortak adı. Tükürük bezleri salgıladıkları tükürüğün ... Okumaya devam edin →

Tükürük Nedir

Tükürük Nedir tükürük, insanda ve öbür omurgalılarda ağızda her zaman bulunan ve su, mukus, proteinler, mineral tuzları ve amilaz adlı sindirim enzimini içeren koyu, renksiz, sedefimsi sıvı. Ağız boşluğunda dolandıkça yiyecek kalıntıları, bakteri hücreleri ve akyuvarları bir ... Okumaya devam edin →

Tüketim Denetleme

tüketimi denetleme, belli malların tüketiminin önlenmesi ya da denetlenmesine ilişkin hukuki düzenleme. Terim başlangıçta gıda, içki, giyim ve ev eşyasında, genellikle dinsel ya da ahlaki nedenlerle savurganlığı sınırlamaya yönelik düzenlemeler için kullanıldı. Son zamanlarda, ... Okumaya devam edin →

Tüketim Yöntemi

tüketme yöntemi, matematikte, geometrik şekillerin alan ve hacimlerine ilişkin ifadelerin kanıtlanması amacıyla Eski Yunanlıların geliştirmiş olduğu teknik. İntegral hesabın öncüsü niteliğinde olmasına karşın, tüketme yönteminde limit ve sonsuzküçük kavramlarından yararlanılmamıştır. ... Okumaya devam edin →

Tüketim Malı Nedir

Tüketim Malı Nedir tüketim malı, iktisatta, üretilen, sonra da alıcının cari isteklerini ve algılanan gereksinimlerini karşılamak için satın alınan, elle tutulur herhangi bir mal. Tüketim mallan dayanıksız ve dayanıklı mallar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Dayanıklı tüketim ... Okumaya devam edin →

Tüketim Fonksiyonu Nedir

Tüketim Fonksiyonu Nedir tüketim fonksiyonu, iktisatta, tüketici harcamaları ile bu harcamaları belirleyen çeşitli etkenler arasındaki ilişki. Hanehalkı ya da aile düzeyinde bu etkenler gelir, servet, fiyat düzeyi, gelecekteki gelir/e ilgili bekleyişler, yaş, eğitim ve ailenin büyüklüğü ... Okumaya devam edin →

Tüketim eğilimi nedir

Tüketim eğilimi nedir tüketim eğilimi, iktisatta, tüketicilerin toplam gelirin ya da gelirdeki bir artışın ne kadarını tasarruf etmeyip mal ve hizmetlere harcama eğiliminde olduklarını gösteren orantı. Toplam tüketimin toplam gelire oranı ortalama tüketim eğilimi, gelirdeki artışın ... Okumaya devam edin →

Tüketim Vergisi Nedir

Tüketim Vergisi Nedir tüketim vergisi, satış vergisi, bazı gayrimenkul vergileri ve gümrük vergileri gibi, dolaylı ya da dolaysız olarak tüketici tarafından ödenen vergi. Tüketim vergileri genellikle tüketim harcamaları düzeyi ile orantılı olduğundan ve yüksek gelir gruplarındakiler ... Okumaya devam edin →