Mahmud Kamil Efendi

Mahmud Kamil Efendi Merzifonlu, türk din bilgini (Merzifon 1857 – İstanbul 1914). Himmetzade Osman Efendinin oğlu. İlk öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Süleymaniye Dârülhadis medresesine girdi. Mektebi Nüvvâb’ı bitirdi (1892). Rüûs imtihanını kazandı. Timurtaş ... Okumaya devam edin →

Tiftik nedir

Tiftik nedir tiftik, moher olarak da bilinir, Ankara keçisinden elde edilen kıl elyaf. Özel kıl elyaf(*) olarak adlandırılan hayvansal dokuma elyafı grubunun en önemli üyesidir. Moher adı Arapça muhayyer (keçi kılından kumaş) sözcüğünden türemiştir ve ortaçağda mockaire sözcüğüne ... Okumaya devam edin →

Adipositas dolorosa

ADİPOSİTAS DOLOROSA, tıp, ağrılı bir yerel yağ birikmesi hastalığı. Başka bir adı Dercum hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülen hastalıkta yağ deri altında yumrular yapmayacak biçimde yayılmıştır. Yağ birikmesi bacaklarda daha fazladır. Şişmanlıkla birlikte halsizlik, ... Okumaya devam edin →

Timin nedir

Timin nedir timin, dezoksiribonükleik asidin (DNA) yapısında bulunan pirimidin grubundan organik bileşik. Nükleik asitlerin içerdiği öbür azotlu bileşikler gibi timin, dezoksiriboz türü bir şeker molekülüne bağlanarak timidin adlı nükleoziti oluşturur. Buna ek olarak, timidinin fosfat ... Okumaya devam edin →

Hava Kirliliği nedir

Hava Kirliliği nedir Hava kirliliği endüstri devriminden sonra hızla gelişen endüstrinin ve kentleşmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Her geçen gün daha büyük bir önem kazanan bu sorun, kısa bir süre içinde mutlaka çözüme bağlanması gereken bir nitelik taşımaktadır Bu yazıda hava ... Okumaya devam edin →

Direktör Ali Bey hayatı ve eserleri

Direktör Ali Bey (1844 – 1899) • İstanbul’da doğan Ali Bey Düyunuumumiye’de direktörlük ,, yaptığından «direktör» takma adıyla anılırdı. Fransızca öğrendi, Tercüme odasında çalıştı. Düyunuumumiye müfettişi olarak doğu illerini ve Irak’ı dolaştı. Mutasarrıflık ... Okumaya devam edin →

Aerobik nedir

AEROBİK, 1980’li yılların başında özellikle kadınlar arasında yaygınlık kazanan, müzik eşliğinde yapılan jimnastik. Aerobik jimnastiğin kökeni, astronotların formlarını korumak için yaptıkları ve “uzay jimnastiği” diye de adlandırılan jimnastik programından kaynaklanmaktadır. ... Okumaya devam edin →

Aeneas destanı – Aeneas kimdir

Aeneas destanı – Aeneas kimdir Aeneas,Latin şairi Publius-Maro Vergi-lius’un (İÖ 70 ? -19) destanı. Vergilius İÖ 29’da başlayıp on yıl çalıştığı büyük şiirini bitiremeden öldü; el yazmalarının yakılmasını vasiyet ettiği halde imparator Augustus’un buyruğuyla çoğaltılıp ... Okumaya devam edin →

Giovanni Battista Tiepolo

 Giovanni Battista Tiepolo kimdir , Giovanni Battista Tiepolo hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. (d. 5 Mart 1696, Venedik – ö. 27 Mart 1770, Madrid), 18. yüzyılın en önemli İtalyan ressamlarından biri. Barok tavan resmi geleneğinin bir uzantısı sayılan ışıltılı ve şiirsel ... Okumaya devam edin →

Adipik Asit Nedir

ADİPİK ASİT, kim., heksandioik asit; 1,4 butandikarboksilli asit. HOOC (CH2)4 COOH, mol ağ. 146,14. Doğada şeker pancarının özsuyunda bulunur. Renksiz katı, en: 152°C, kn: 337,5°C, d=1,360. 100 mİ. suda oda sıcaklığında 1,44 g. ve 100°C’de 160 g. çözünür. Organik çözücülerden ... Okumaya devam edin →

Hastalık nedir

Hastalık nedir Hastalığın ne olduğunu bilimsel olarak tanımlamak oldukça zordur. Bugünkü biyoloji ve tıp bilgilerine göre hastalık «hayatın varolmasına olanak veren biyokimyasal süreçlerdeki sapmalar nedeniyle, organizmada görülen anormal bir durum ya da oluş» şeklinde tanımlanabilir. Hastalık, ... Okumaya devam edin →

A.E.G.

A.E.G., elektrikli araçlar üreten Alman firması. Almanca adı “Allgemeine Elek-trizitats Gessellschaft” sözcüklerinin baş harfleriyle anılır. AEG markası, dünyada olduğu gibi Türkiye’de’de tanınır. 1883’te Compagnie Continenta-le Edison adlı firmayla ortak kuruldu. Dört ... Okumaya devam edin →

Ludwig Tieck

  Ludwig Tieck  Kimdir , Ludwig Tieck hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. (d. 31 Mayıs 1773, Berlin – ö. 28 Nisan 1853, Berlin), Romantik dönemin başında yazdığı çok sayıda yapıtıyla tanınmış Alman yazar ve eleştirmen. Yapıtları akıldan çok duyguya seslenen birer ... Okumaya devam edin →

Adinami nedir

ADİNAMİ, tıp., canlılığın azalması, güçsüzlük. Kas hareketlerinin bitkinlik nedeniyle zayıflaması. Epizotik a., kalıtsal’ (genetik) bir hastalık olup belli sürelerle görülen felçlerle (paralizi ile) ortaya . çıkar, belirlenir. Okumaya devam edin →

Gripten korunma yolları

Gripten korunma yolları Gribin yayılmasını aşı yoluyla önlemek için çabalar harcanmıştır. Grip virüsünü yumurtalar içinde çok miktarda çoğaltmak mümkündür. Eğer çoğaltılan virüs kimyasal formalinle öldürülürse, hastalık belirtileri meydana getirme yeteneğini kaybeder; ... Okumaya devam edin →