Tifo nedir

Tifo nedir , Tifo belirtileri ve Tifo tedavisi hakkında bilgiler. etkeni vücuda mikroplu su ve besinlerin yenmesiyle giren Salmonella typhi türü bakteri olan akut enfeksiyon hastalığı. On-ikiparmakbağırsağında çoğalan bakteriler incebağırsaktaki Peyer plakları ve öbür lenf düğümlerine ... Okumaya devam edin →

Ticari temsil

Ticari temsil nedir , Ticari temsil hakkında bilgiler tacir kimliğine sahip kişi ile işlerini yönetmek ve adına imza koymak üzere görevlendirdiği kişi arasındaki hukuki ilişki. Ticari temsilin kökeni Roma hukukuna dayanır. Roma’da köleler, gerçek temsilciler olmamakla birlikte efendileri ... Okumaya devam edin →

Ticari Örf ve Adet Hukuku

Ticari Örf ve Adet Hukuku ortaçağda tüccarların, alım satım işlemlerini düzenlemek amacıyla benimsedikleri kural ve ilkelerden oluşan ve yazılı olmayan hukuk. Ticari örf ve âdet hukuku 11. yüzyılda yerel hukukun denetim ve koruması altında olmayan yabancı tüccarları korumak amacıyla ... Okumaya devam edin →

Adil Giray Kimdir

ÂDİL GİRAY, Kırım Hanı I. Devlet Giray’ ın (1530-1577) oğlu (?, 1548 – Kazvin 1579). Babasının ölümü üzerine tahta geçen ağabeyi Semin Mehmet Giray’ın veliahtı oldu. Osmanlı Padişahı III. Murat döneminde İran ile yapılan savaşlara ordusuyla katıldı ve özdemiroğlu ... Okumaya devam edin →

Gözün yapısı

Gözün yapısı – Gözhakkında bilgiler Kimi zaman «ruhun aynası» olarak adlandırılan insan gözü, uzun süre kişinin karakterinin anlaşılmasında güvenilir bir öğe olarak kabul edilmiştir. Bu yazıda gözün yapısı İncelenmekte ve işlevinin önemli özellikleri ayrınıtlı ... Okumaya devam edin →

Adyabatik kart

Adyabatik kart, meteor. Meteorolojik analizlerde kullanılan, koordinat eksenleri, sıcaklık ve basıncı olan bir termodinamik diyagram. Bu kartlardaki eğrilere adyabat denir. Adyabatlar kuru ve yaş olmak üzere iki cinstir. Okumaya devam edin →

Adiaforez nedir

ADİAFOREZ, tıp. Terleyememe durumu. Yerel ya da genel olabilir. Ter bezlerinin körelmesi, ter bezlerini uyararak harekete geçiren sinir yollarındaki bozukluk gibi değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Okumaya devam edin →

Görme nedir – Görme olayı nasıl gerçekleşir

Görme nedir – Görme olayı nasıl gerçekleşir Çevreyi görme yeteneği, nesnelerin renk, biçim ve hareketlerinin hemen algılanarak iz-lenilmelerini sağlayan en önemli duyudur. Bu yetenek, ışık dediğimiz elektromanyetik dalgaların oluşturduğu uyarıların yöneltildiği gözle, bu ... Okumaya devam edin →

Alemdar Mustafa Paşa olayı – Alemdar Mustafa Paşa isyanı

Alemdar Mustafa Paşa (1765-1808) • Hotin’de doğan Alemdar Mustafa Paşa, yeniçeri Haşan Ağa’mn oğludur. Rusçuk ayanı ve Tırnova voyvodası Tir-sinikli İsmail Ağa’nm hazinedarlığını, sonra alemdarlığını yaptı. Ayaklanan Pazvandoğ-lu Osman ile savaşan kuvvetlere komuta ... Okumaya devam edin →

Afrika Birliği Örgütü

Afrika Birliği Örgütü nedir – Afrika Birliği Örgütü amacı Güney Afrika Birliği ve Rodezya dışında kalan 30 Afrika ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının, 22-25 Mayıs 1963 tarihinde, Etiyopya’nın başkenti Addis Abeba’da yaptıkları toplantıda imzaladıkları ... Okumaya devam edin →

Adyabatik düşme oranı

Adyabatik düşme oranı, meteor, atmosferde adyabatik olarak yükselen bir hava örneğinin sıcaklığının düşme oranı. Hava örneği kuru (doymamış) ise sıcaklığı her 100 metrede 1°C düşer. Buna kuru adyabatik düşme oranı (DALR) denir. Doymuş bir hava örneğinde ise doymuş adyabatik ... Okumaya devam edin →

Adıyaman Müzesi

Adıyaman Müzesi Aşağı Fırat kurtarma kazıları nedeniyle ortaya çıkarılan eski eserler, önce 1978’de il Halk Kütüphanesinde toplandı. Eserlerin çokluğu yüzünden hemen yeni bir müze binasının yapımına girişildi. Yenipınar Mahallesi, Atatürk . Caddesindeki bugünkü müze, 1982’de ... Okumaya devam edin →

Gebelik Zehirlenmesi Nedir

Gebelik Zehirlenmesi Nedir Gebelik sırasında yüksek tansiyon, sidikte albümin, ayak bileklerinde şişler çok görülen durumlardır. Fakat, gebeliğin son aylarında genel sağlık bozulmasıyla birlikte bu üç belirtinin hepsine birden rastlanması olasılığı azdır. Önemli olan, bu durumu, ... Okumaya devam edin →

Gebelik nedir

Gebelik nedir   Bir kadın gebe kaldığının farkına vardığı zaman, karnındaki embriyo artık mikroskobik büyüklükte olmaktan çıkmış ve 0,6 cm. uzunluğa ulaşmıştır. Bu hızlı büyüme gebeliğin geri kalan sekiz ayı boyunca da sürer ve kadının günlük hayatında hem psikolojik, ... Okumaya devam edin →

Gastrektomi nedir

  Gastrektomi, yani midenin tümünün ya da bir bölümünün ameliyatla çıkarılması ilk bakışta ürpertici bir işlem olarak görülebilirse de, bazen bir kimsenin hayatını kurtarmanın tek yolu olabilir. Bu yazıda, bu tür bir girişimin niçin gerekli olabileceği ve midesi çıkarılmış ... Okumaya devam edin →