Adyabatik düşme oranı

Adyabatik düşme oranı, meteor, atmosferde adyabatik olarak yükselen bir hava örneğinin sıcaklığının düşme oranı. Hava örneği kuru (doymamış) ise sıcaklığı her 100 metrede 1°C düşer. Buna kuru adyabatik düşme oranı (DALR) denir. Doymuş bir hava örneğinde ise doymuş adyabatik ... Okumaya devam edin →

Adıyaman Müzesi

Adıyaman Müzesi Aşağı Fırat kurtarma kazıları nedeniyle ortaya çıkarılan eski eserler, önce 1978’de il Halk Kütüphanesinde toplandı. Eserlerin çokluğu yüzünden hemen yeni bir müze binasının yapımına girişildi. Yenipınar Mahallesi, Atatürk . Caddesindeki bugünkü müze, 1982’de ... Okumaya devam edin →

Gebelik Zehirlenmesi Nedir

Gebelik Zehirlenmesi Nedir Gebelik sırasında yüksek tansiyon, sidikte albümin, ayak bileklerinde şişler çok görülen durumlardır. Fakat, gebeliğin son aylarında genel sağlık bozulmasıyla birlikte bu üç belirtinin hepsine birden rastlanması olasılığı azdır. Önemli olan, bu durumu, ... Okumaya devam edin →

Gebelik nedir

Gebelik nedir   Bir kadın gebe kaldığının farkına vardığı zaman, karnındaki embriyo artık mikroskobik büyüklükte olmaktan çıkmış ve 0,6 cm. uzunluğa ulaşmıştır. Bu hızlı büyüme gebeliğin geri kalan sekiz ayı boyunca da sürer ve kadının günlük hayatında hem psikolojik, ... Okumaya devam edin →

Gastrektomi nedir

  Gastrektomi, yani midenin tümünün ya da bir bölümünün ameliyatla çıkarılması ilk bakışta ürpertici bir işlem olarak görülebilirse de, bazen bir kimsenin hayatını kurtarmanın tek yolu olabilir. Bu yazıda, bu tür bir girişimin niçin gerekli olabileceği ve midesi çıkarılmış ... Okumaya devam edin →

Alçıtaşı nedir – Alçıtaşı nerelerde kullanılır

Alçıtaşı • Eskiden «selenit» diye adlandırılan alçıtaşı (doğal kalsiyum hidrosülfat), çoğunlukla saydam billurlar (bazen çok büyük boyutlu) biçiminde bulunan çok yaygın bir mineraldir; çok düz olan yapraklanma yüzeyleri üstünde çok çeşitli yansımalar yapar. Çok-biçimli ... Okumaya devam edin →

Afrika toplumları

Toplum. Afrika dil ve kültür açısından oldukça çeşitli ırkları barındırır. Büyük Sahra anakarayı ikiye ayırır; Kuzey Afrika ile Sahra’nın güneyindeki Afrika. Dünya nüfusunun % 10ü Afrika’da yaşar. Anakaranın, 1650de 100.000 kadar olan nüfusu 1850’ye kadar değişme ... Okumaya devam edin →

Adyabatik nedir

ADYABATİK, meteor, atmosferle ilgili termodinamik işlem. Atmosferin sıkıştırılabilmesi ve basıncın yükseklikle değişmesi nedeniyle bu termodinamik işlem meteorolojide hesaplamalar ve model-lemeler yönünden çok önemlidir. Atmosferde sıcaklık ve basıncın düşey dağılımı hidrostatik ... Okumaya devam edin →

Joseph Samuel Agnon

Joseph Samuel Agnon kimdir – Joseph Samuel Agnon hayatı hakkında bilgiler(1888- ) • Galiçya’da doğan Joseph Samuel Âgnon 1909 ‘da İsrail’e yerleşti. • İsrailli romancı, yapıtlarında, Polonya’daki musevileri ve musevilerin Filistin’e yerleşmesini anlattı: ... Okumaya devam edin →

Adet görmeme -Amenore

Adet görmeme -Amenore Âdet görmeme hali, tıp. Kadının olağan süre içinde aybaşı olmaması, gecikme. Bunun tıptaki adı amenore’dir. Üreme çağındaki bütün kadınlarda amenore durumu, eğer gebelik nedeniyle değilse, bir hastalık anlamına gelir. Amenore, anatomik, hormonal iltihabi ... Okumaya devam edin →

Leone Battista Alberti kimdir

Leone Battista Alberti hayatı (1404 -1472) • Eksiksiz bir insan olan İtalyan Rönesansı’nın bu ünlü mimarı, «hümanist» diye nitelenen kişilerin en kusursuz temsilcisidir. Özellikle mimarlık alanındaki yapıtları, resim ve heykelcilik üstüne inceleme yazılarıyla tanınır; ama ede- biyat, ... Okumaya devam edin →

Afrikada Irklar ve kültürel bölgeler

Irklar ve kültürel bölgeler Afrika da devletler, ırklara ya da etnik topluluklara göre kurulmamıştır. Sömürgeci AvrupalIlar, ticaret çıkarları doğrultusunda, zengin doğal kaynaklara göre devletler kurmuşlar ve ırklara göre kurulu olan yerli Afrika devletlerini de ortadan kaldırmışlar ... Okumaya devam edin →

Ady Endre

Ady Endre Macar şairi (Ermindszent 1877-Budapeşte 1919). Varlıklı bir ailenin çocuğuydu, 1896’da başladığı hukuk öğrenimini yarım bırakarak gazeteciliğe atıldı (1899), şiirlerinde “Leda” diye andığı Mme Adel Brüll’le birlikte Paris’e gitti ve onun desteğiyle yaşadı ... Okumaya devam edin →

Adet – Regl nedir

Adet – Regl nedir Âdet hali, tıp. Kadının ortalama 28 (22-35) günde bir gördüğü döl yatağından gelen döl yolu kanaması. Kanama olayı bülûğa ermiş ve menapoza girmemiş kız ve kadınlarda görülür. Bu olay siklus, omenore, mensturasyon, regl kanaması, peryot, aybaşı hali, ... Okumaya devam edin →

Albatros kuşu hakkında bilgi

Albatros nedir • Yorulmaz bir gezgin olan albatros, gemilerin ardında uçmayı sever. Kanat açıklığına bakılırsa okyanusların en büyük kuşu sayılabilir, ancak son derece ürkek ve korkaktır; küçük martıların önünde bile gerileyip kaçar. Sağlam ve iri gagasına karşın, iri ... Okumaya devam edin →