Ahmet Caferoğlu Kimdir – Kitapları

Ahmet Caferoğlu Kimdir – Ahmet Caferoğlu Kitapları Ahmet Caferoğlu (1889 — 1975) • Gence’de (Azerbaycan) doğan Ahmet Caferoğlu, ilk ve orta öğrenimini Semerkant ve Gence’de yaptıktan sonra Kiev Yüksek Ticaret Okulu’na girdi, ama öğrenimini yarım bırakarak Gence’ye döndü. ... Okumaya devam edin →

Kara Yosunu Nedir

Kara Yosunu Nedir KARA YOSUNLARI, çiçeksizbitkiler dalının bir koludur. Yapraklı karayosunları ile ciğerotlarını kapsar. Birçok türleri vardır. Klorofillidirler. Nemli çayırlarda ve ormanlarda yumuşak bir örtü oluştururlar. Sporları (Bak.), yerde veya nemli kayalar üzerinde çimlenir. ... Okumaya devam edin →

Albert Camus Kimdir – Albert Camus Kitapları

Albert Camus Kimdir – Albert Camus Kitapları Albert Camus (1913-1960) • Mondovi’de (Cezayir) doğan Fransız yazarı Albert Camus, Alman işgaline karşı direnme hareketine katıldı, 1944 yılında Combat gazetesini yönetti. Sürekli olarak özgürlük ve adalet adına savaşan Camus, siyasal ... Okumaya devam edin →

John Cabot Kimdir – Keşifleri

John Cabot Kimdir – John Cabot Keşifleri – John Cabot Hayatı – John Cabot Nereyi Keşfetti • Cenova’da doğduğu sanılan Giovanni Caboto (1450-1498), genç yaşta Venedik’e yerleşti; denizcilik ve ticaret sanatını öğrendi. Doğu ülkelerini ve Mekke’yi dolaştığı ... Okumaya devam edin →

Karayolu Nedir

Karayolu Nedir KARAYOLU, sürekli gidiş gelişle beliren izler (patikalar) ve araba yollan ile demiryolları, yani karalar üzerindeki yollardır. Fakat karayolu sözcüğü, demiryolları ve gidiş gelişle açılan yollar dışında kalan, üzerinde emek verilerek meydana getirilen şose, asfalt ... Okumaya devam edin →

Cami Nedir – Cami Hakkında Bilgi

Cami Nedir – Cami Hakkında Bilgi Her dinin toplu ibadet amacıyla gerçekleştirilmiş yapıları vardır. Bunlardan sözgelimi musevilerinkine «havra» ya da «sinagog», hıristiyanlarınkine «kilise», müslümanlarınkine ise «cami» denir. • Cami’nin sözlük anlamı «toplayandır; ... Okumaya devam edin →

George Gordon Byron Kimdir – Hayatı

George Gordon Byron Kimdir – George Gordon Byron Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler George Gordon Byron (1788 — 1824) • Londra’da doğan Byron, on yaşındayken lord unvanını aldı ve büyük bir servete kondu. Yakışıklıydı, ama ayağındaki doğuştan sakatlık nedeniyle topallaması ... Okumaya devam edin →

Karayazıcı İsyanı – Karayazıcı Kimdir

Karayazıcı İsyanı – Karayazıcı Kimdir KARAYAZICI, Anadolu’da ayaklanma çıkaran Celâlilerin en tanınmış olanlarından biridir, önceleri beylerbeylerin yanında sekbanlık ve subaşılık yaptı. Sivas’a bağlı sancaklardan birinin mütesellimi oldu. Savaş sırasında bu sancak ... Okumaya devam edin →

Büyüme Nedir – Büyüme ve Gelişme

Büyüme Nedir – Büyüme ve Gelişme Toprağa bir tohum atıldığı zaman, bir filizin çıkması ve gelişip tam bir bitki olması beklenir. Aynı biçimde, bir çocuğun boyunun ve ağırlığının düzenli olarak artması normal karşılanır, herhangi bir duraklama ya da gerileme kaygı ... Okumaya devam edin →

Karaturp Nedir

Karaturp Nedir KARATURP, ikiçenekliler sınıfının turpgiller familyasından otsu bitki. Kökü etli, iri ve beyazdır. Çiçekleri beyaz, salkım başak biçimindedir. Meyvesi hardala benzer. Kimi hastalıklar için olumlu etki yapar. Deri kızartıcı olarak dışarıdan da kullanılabilir. Okumaya devam edin →

Büyük Okyanus Hakkında Bilgi

Büyük Okyanus Hakkında Bilgi Ekvator ve dönenceler üstünde yeralan, güneyde Güney kutbu denizlerine, kuzeyde ise Bering Boğazı,’na kadar uzanan Büyük Okyanus’ta yeryüzündeki okyanus sularının yarısından çoğu toplanmıştır. Büyük Okyanus’un doğu sınırlarını Amerika kıtasının ... Okumaya devam edin →

Karatay Medresesi Hakkında Bilgi

Karatay Medresesi Hakkında Bilgi KARATAY MEDRESESİ, Selçuklular zamanında Konya’da vezir Karatay tarafından yaptırılmıştır (1252). ön yüzünün sol yanında büyük bir taç kapı vardır. Buradan çevresi kapalı bir avluya geçilir; oradan da medreseye girilir. Üstü kubbe He örtülüdür. ... Okumaya devam edin →

Barbar Akınları – Barbar Göçleri

Barbar Akınları – Barbar Göçleri İ.S. V ve VII. yy’lar arasında doğudan batıya gelen birtakım halklar, orada Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına yolaçmışlardır. Tarihte bu harekete «büyük göçler» adı verilir. Ancak, burada söz konusu olan hareket, her zaman silahlı ... Okumaya devam edin →

Karatavuk Nedir

Karatavuk Nedir KARATAVUK, ötücü kuşlar takımındandır. Uzunluğu 25 cm,, ağırlığı en çok 120 gramdır. Gagası sarı renkte, erkeği, kara dişisi kahverengidir. Ağaçlık yerlerde yaşar. Böcek ve tohum yer. Karatavukgiller familyasına giren kuşlar genellikle orta ya da küçük yapılıdırlar. ... Okumaya devam edin →

Kara Tatarlar

Kara Tatarlar KARA TATARLAR, Moğollardan bir koldur. Moğollar, Anadolu’ya egemen olunca, Kara tatarlar. Sivas, Kayseri ve Malatya yörelerine yerleştirildiler. Anadolu’da meydana gelen karışıklıklarda birçok yeri yağma ettiler. Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’e (Bak.) bazen ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...45678...203040...Son »