Fehim Adak Kimdir

Fehim Adak Kimdir Siyaset adamı (Mardin 1931-). İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat bölümünü bitirerek inşaat mühendisi oldu. 1953’te devlet hizmetine girdi ve çeşitli yerlerde Bayındırlık Müdürlüğü yaptı. Siyasal yaşama atılarak 1973 seçimlerinde Mardin’den MSP milletvekili ... Okumaya devam edin →

Abuli hastalığı

Abuli hastalığı psikiyatri, iradenin durgunlaşması ya da yetersizliğiyle beliren ve hastada yorgunluk duygusu uyandıran depresyon. Hafif abuli durumunda irade güçlerini birçok yöne dağıtan hasta, başladığı tüm etkinlikleri yarıda bırakır. Kişi karar verme ya da kararlı davranma ... Okumaya devam edin →

Melih Açba

Melih Açba boksör (İstanbul, 1910-1988) Boksa, Galatasaray Lisesi’nde başladı. Galatasaray Kulübü’nde yetişip parladı. 1930’dan sonra Türkiye’nin en iyi boksörlerinden biri olarak kendini gösterdi. Yükseköğrenim için gittiği ABD’de, 1940’ta, dünyanın en büyük ... Okumaya devam edin →

Acıbadem Semti

Acıbadem Semti İstanbul’da semt. Kadıköy ilçesine bağlıdır. Havasının temizliği ve yeşil alanlarının zenginliği, Acıbademi 19 yy’ın başlarında İstanbul’un gözde yazlık yerlerinden biri durumuna getirdi. Böylece semtte pek çok köşk ve yazlık ev yaptırıldı. 1950’lerde ... Okumaya devam edin →

Acıağaç

Acıağaç (Lat. Oassia amara), Simarubaceae familyasına bağlı olarak Tropik Amerika, (Brezilya) kökenli 5-7 m yüksekliğinde olabilen ağaç. Yaprakları bileşik, çiçekleri parlak ve tüp şeklinde bir arada yer alır, kırmızı renklidir. Meyveleri uzunca, siyah renkli olan bu ağacın odunu, ... Okumaya devam edin →

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı TC hükümetinde adalet işleriyle görevli bakanlık. Osmanlı Devletinde, 19. yy’a kadar adalet işleri Şeyhülislam ile onun atadığı müftü ve kadılarca yürütülüyordu. 19. yy’ın ikinci yarısında bazı yasa düzenleme hareketlerine girişildi. Özellikle Fransa’dan ... Okumaya devam edin →

José María Achá

José María Achá BolivyalI general ve devlet adamı (? – Cochabamba 1868). Gençlik yıllarında General Santa Cruz’un yanında çeşitli savaşlara girdi, 1841’de Peru ile Bolivya arasındaki Ballivian kuvvetlerinin Peru’yu yenmelerinde büyük katkısı oldu. 1861-1865 arasında ... Okumaya devam edin →

Adam de la Halle

Adam de la Halle Kambur diye de anılır Fransız şairi (truver: Saz şairi, halk ozanı), (Arras 1240 – Napoli 1286). Şairlik yeteneğini müzikli oyunlara temel yaparak ilginç sahne eserleri yarattı. Doğduğu kentte başladığı yönetmenlik, oyunculuk, yazarlık çalışmalarını (Jeude ... Okumaya devam edin →

Jane Addams Kimdir

Jane Addams Kimdir ABD’li sosyolog (illinois deCedarville 1860-Chicago 1935). Rockford Koleji’ni bitirdi (1881). Avrupa’ ya gitti. İngilteredeki toplumsal yeniliklerden etkilendi. 1889’da İngiltere’de -iken etkilendiği üniversite yerleşim alanlarının bir örneği olan ... Okumaya devam edin →

Louis Adamic

Louis Adamic Yugoslav kökenli Amerikalı yazar (Slovenya 1899 – New Jersey 1951). Köylü bir aileden yetişti, Ljubliana’da liseyi bitirdi, 1913’te Amerika’ya göç etti, 1918 de yurttaşlığa alındı Edebiyat yaşamına ana dilinden İngilizceye çeviriler yaparak başladı (1920). ... Okumaya devam edin →

Adak nedir

Adak nedir bir dileğin yerine gelmesi, bir korkunun giderilmesi amacıyla, tanrısal bir güce, Tanrı’ya yapılan vaat gelenek çok eskidir. En ilkel dinlerden tek tanrılı dinlere kadar hepsinde çeşitli biçimlerde yer alır. Adak olarak ya kurban kesilir ya kutsal yerlere mum dikilir ya ... Okumaya devam edin →

Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa Osmanlı veziri (?, 1859-istanbul 1923). Harp Okulu’nu kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirerek orduya Katıioı.l 881 de binbaşı rütbesiyle Belgrat Ataşemlliterliği’ne atandı. Çeşitli yerlerde komutanlıklar yaptıktan sonra ferikliğe yükseldi. Balkan savaşları sırasında ... Okumaya devam edin →

Tatavlalı Mahremi kimdir

Tatavlalı Mahremi kimdir – Tatavlalı Mahremi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler , türk şairi (öl. İstanbul 1535). İstanbul’un Galata köylerinden olduğu için Galatalı diye de anılır. Şiirde divan geleneğini sürdürmesine karşılık arı Türkçeyle yazılmış manzumeleri ... Okumaya devam edin →

Semahat Acuner

Semahat Acuner heykelci (Amasya 1927). Samsun Kız Enstitüsünü bitirdikten sonra 1947 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’ne girdi. Önceleri Prof. Belling, daha sonra Hadi Bara-Zühtü Müritoğlu ortak atölyesinde öğrenim görerek 1959 yılında okulu bitirdi. Soyut çalışmaya ... Okumaya devam edin →

Acı Tütün – Necati Cumalı

Acı Tütün, Necati Cumalı’nın Urla yöresinin sorunlarını işleyen romanlarından biri (1974). Demokrat Parti’nin yönetimi yıllarında (1952) hükümetin oy bakımından borçlu saydığı tüccara ödün vererek Tekel’i satın alma işine karıştırmadığı günlerde tütün üreticisinin ... Okumaya devam edin →