Mahzum Kabilesi – Beni Mahzunu

MAHZUM (Beni Mahzunu da denir), Mekke’nin en eski kabilelerinden biri. Bu kabile, M. S. VI. yy.da Mekke’nin büyük bir bölgesini elinde bulunduruyordu. Mahzum, Kureyş kabilesinin gözde bir koluydu. Bu kabileye üstünlük kazandıran Abdulmuttalib’in çağdaşı Mugire bin Abdullah ... Okumaya devam edin →

George Burton Adams

George Burton Adams ABD’li tarihçi (Fairfield / Vermont 1851 – Newhaven Connecticut 1925). Beloit College, Yale ve Leipzig (Almanya) üniversitelerinde öğrenim gördü. Yale üniversitesinde tarih dersleri verdi (1888-1925). Amerikan Tarih Kongresi’ne 1907-1908 arasında başkanlık yaptı. ... Okumaya devam edin →

Mahya nedir

Mahya nedir MAHYA veya MAHYE i. (fars. mâh’tan osmanlıca mâh-iyye > mâhye, mahya). Din. Ramazan ayında birden fazla minareli camilerin minareleri arasında gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya çizilen resim. (Bk. ansİkl.) || Mahya kurmak, minarelerin ... Okumaya devam edin →

Charles Francis Adams

Charles Francis Adams ABD’li siyaset adamı (Boston 1807-ay.y. 1886). Amerika’nın 6. başkanı John Quincy Adams’in (1767-1848) oğlu. 1825’te Harvard’i bitirdi. Geçim sağlama yolunda uzun süre dedesi John Adams’ın (1735-1826) gazetelerinde çalıştı ve onun yaşam öyküsünü ... Okumaya devam edin →

Mahur makamı

MAHUR i. (fars. mühür). Mus. Türk musikisinde şed makamlardan biri. — ansİkl. Mus. Mahur, çargâh makamının rast (sol) perdesi üstündeki düzenidir. Çargâh dizisinin dördüncü derecesine bir küçük mücennep diyezi konularak meydana getirilir. Donanımında bu diyez işareti daima ... Okumaya devam edin →

Charles Follen Adams

Charles Follen Adams ABD’li şair (Massahussets’te Dorchester 1842-Aynı bölgede Roxbury 1918). Devlet okullarında okudu, küçük yaşta geçim sağlayan işlere atıldı, iç savaş sırasında gönüllülükle orduya katıldı (1862), yaralandı, tutsak düştü, savaştan sonra mizah manzumelerini ... Okumaya devam edin →

Mahşer nedir

Mahşer nedir i. (ar. haşr’dan mahşer). Kıyamet gününde ölülerin dirilip toplanacaklarına inanılan yer: Bu bit tufan, bir kıyamet, bir mahşerdi (A. H. Müftüoğiu). || Büyük, yoğun kalabalık: Etrafındaki mahşer kalabalığına boyuna: Denizde mayınlar vardır, dikkat edin!… ... Okumaya devam edin →

Brooks Adams

Brooks Adams Amerikalı tarihçi (Quincy 1848-Boston 1927). Öğrenimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. Avukat olarak siyasal yaşama atıldı. Bu arada tarih alanımdaki çalışmalarını da yoğun bir biçimde sürdürdü. Kardeşi Henry Adams ile birlikte başkan Theodore Hooseveltın danışmanlığını ... Okumaya devam edin →

Mahsusat nedir

MAHSUSAT çoğl. i. (ar. hiss*ten mahsü-sât). Esk. Görülüp duyulabilen, beş duyudan biriyle algılanabilen şeyler. Zt. makulât. — Tasav. Duyular yoluyle tanınan madde âlemi. — ansİkl. Tasav. Tasavvuf inançlarına göre varlık âlemi ikiye ayırılır. Mahsusat ve melekût adı ... Okumaya devam edin →

Ansel Adams Kimdir

Ansel Adams kimdir , Ansel Adams sözleri ve tekniği hakkında bilgiler. ABD’li fotoğraf sanatçısı (San Francisco 1902 – Kaliforniya 1984). San Francisco’nun ünlü Golden Gate Köprüsüne bakan bir evde büyüdü. Küçük yaşta müziğe ilgi duydu, piyano öğrendi, 14 yaşında ... Okumaya devam edin →

Akrabalık ilişkileri – Akrabalık nedir

• Gelişmiş ülkelerde büyük kentlerde birbiriyle ilgisiz yaşayan günümüzün insanlarının gözünde, akrabalık ilişkileri evliliğe dayanan aile çerçevesini hiçbir zaman aşmaz: Bir yeğenin ya da bir büyük amcanın ne olduğunu herkes bilir; ama toplumsal çevreleri içinde değillerse, ... Okumaya devam edin →

Mahsup nedir

MAHSUP veya MAHSUR sıf. (ar. hisâb’-dan mahsüb). Esk. Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş. ♦ i. Büyük bir zata mensup kimse: Keçeci-zade İzzet Molla, Halet Efendinin mahsupları arasında idi. || Mahsup etmek (edilmek), hesaba geçirmek (geçirilmek): Re-sûl-i Ekrem ise bu kerre ona, gerek ... Okumaya devam edin →

Abigail Adams Smith

Abigail Adams Smith ABD’li başkan eşi, başkan anası, mektup yazarı (Mas-sachusetts’te Weymouth 1744-Quincy 1818). ince ve duyarlı yapısının özelliği yüzünden okula gitme olanağı bulamadı, ev eğitiminde en çok etki sağlayan büyükannesi oldu. ABD’nin ikinci başkanı ... Okumaya devam edin →

Mahsul nedir

MAHSUL i. (ar. husüVden mahsul). Toprak ürünü: Kış güzel şeydir. Tabiat yemişleri, mahsulleri kuşları ve arılarlyle insanların saadeti için çalıştığı gün mevsimler ne güzeldir (S. F. Abasıyanık). İ| Mec. Hasıl olan, meydana gelen şey, verim: Bunu yapabilmek için iptida, bu ... Okumaya devam edin →

Arthur Adamov Kimdir

Arthur Adamov kimdir , Arthur Adamov eserleri ve oyunları hakkında bilgiler. Rus asıllı Fransız oyun yazarı (Kafkasya’da Kislovodsk 1908 – Paris 1970). İsviçre’ye yerleşmiş ailesinden ayrı olarak 16 yaşında Paris’e gitti. O günlerin gözde akımı Gerçeküstücülüğe ... Okumaya devam edin →