Paragraf

Paragraf

Kompozisyon adı verilen edebi bütünlüğün bölümlerini belirleyen küçük parçalara denir. Daha açık bir ifade ile paragraf, bir kompozisyonun içindeki küçük kompozisyonlara verilen addır.

Paragraflar fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olurlar. Bir cümleden ibaret paragraflar olabileceği gibi, daha çok cümlelerden teşekkül etmiş paragraflar da vardır. Cümle sayısı konunun durumuna ve özelliğine, yazarın üslubuna göre değişir.

Herhangi bir kompozisyonda işlenen konunun ortaya konulan her ayrı yönü bir paragraf konusudur. Edebi yazılarda giriş bölümü bir paragraf, gelişme bölümü konunun ele alınış yönlerine göre bir veya daha fazla paragraf, sonuç bölümü ise bir paragraftan meydana gelir. Ele alman konunun özelliğine göre paragraflar değişik adlar alırlar:

1 — Giriş paragrafı
2 — Gelişme paragrafı
3 — Sonuç paragrafı

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Paragraf


Advertisement

Yorum yazın