Paragrafta Başlık

Paragrafta Başlık

Bir paragraf bir düşünce etrafında döner ve daima bir konudan söz eder. Bir bakıma paragraf, bir makalenin, bir denemenin, bir fıkranın küçültülmüş şekli gibidir. Nasıl ki her metnin bir başlığı oluyorsa her paragrafın da bir başlığı olmalıdır.

Bir paragrafa başlık bulmak bir metne başlık bulmaktan daha zordur. Çünkü metinler konuyu daha geniş açıdan ele aldığı için onlara uygun başlık daha rahat bulunur. Konuyu en iyi biçimde yansıtan bir ya da birkaç sözcük başlık olarak seçilebilir.

Paragrafa ya da metne, çarpıcı olması için, ilgi çeken başlıklar da seçilebilir. Parçanın başlığı belirlenmeden önce parçanın konusu belirlenmelidir. Başlık bu konu çerçevesinde sınırlandırılmalıdır.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Paragrafta Başlık


Advertisement

Yorum yazın