Paragrafta Mesaj

Paragrafta Mesaj

Her yazı ya da yaratı mesaj taşır. Bu, bir yönüyle yazarın konuya yüklediği anlamdır. Yazarı yazmaya iten etkendir. Başka bir deyişle okuyucusuna vermek istediği ana düşünce, ana duygudur.

Aslında sadece yazarken değil konuşurken de hepimiz karşımızdakine bir şeyler aktarmak isteriz. Bir düşünce, bir olay v.s. aktarımları bir amaç için olur. Bu amaca, aktarılmak istenilen bu mesaja ana düşünce denir.

Gerçekte her yapıt ya da yaratı kendine özgü yasalara göre biçimlendirilmiş bir iletidir. İletisi olmayan bir şiir, bir roman, bir fıkra, bir öykü ya da anlatı düşünülemez. Genel ve geniş anlamıyla her yapıt, her yaratı bir tür iletişim biçimidir.

Her paragrafın ana düşüncesi mutlaka vardır. Ana düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle halinde verilir, diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Ana düşünce bazen de bir cümleye değil, paragrafın bütününe sindirilir.

İleti, yazarın konuya yülediği anlamdır. Öğretici metinlerde ileti, metnin yapısı, dokusu içinde ayrı bir damar gibidir. Yazınsal yaratılarda ise ileti, metnin yapısı içinde eritilmiştir. Bu tip bir iletinin bulunması, belirli bir öneri ya da kalıba dönüştürülmesi oldukça güçtür.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Paragrafta Mesaj


Advertisement

Yorum yazın