Paul Adam

Paul Adam

Fransız yazarı (Paris 1862- ay.y. 1920). ilk eseri olan Chair Molle (Gevşek Vücut) 1885 ile Emile Zola’nın etkisinde görüldü. Sonra gününün akımı olan sembolizme yönelerek Soi (Kendi) 1886 eserini yazdı. Çeşitli gazetelerde çalıştı ve Jean Moréas’la işbirliği halinde Le Thé Chez Miranda’yı (Mirandada Çay) 1886 yazdı. Verimli çalışması, işlek kalemi, güçlü düş gücüyle birbiri ardınca romanlar yayımladıysa da önemli eseri Napolyon dönemini yansıtan dört ro-manlık dizisi oldu: La Force (Kuvvet), L’Enfant d’Austertitz (Austerlitz Çocuğu) 1902; La Ruse (Kurnazlık) 1903; Au Soleil de Juillet (Temmuz Güneşinde) 1903. Birinci Dünya Savaşının bazı sorunlarını da romanlaştıran Adam, gizli bilgilere ve bilimin gelecekteki gücüne olan ilgi ve merakıyla kendinden sonra yaratılacak ütopya eserlerine yol açmış oldu.


Advertisement

Yorum yazın