Phidias Kimdir

Phidias Kimdir

FİDİAS (Phidias), ünlü eski Yunan heykeitraşıdır (l.Ö. 490 – 431). önceleri resimle uğraştı. Çeşitli tanrıça Atena heykelleri ve Delfi’de Miltiades onuruna bir anıt yaptı. Olimpla daki tanrı Zeus heykeli, üne ulaşmasını sağladı. Tanrı çok süslü bir taht üzerinde görülüyordu. On metre yüksekliğinde olan bu heykel, altın ve fildişinden yapılmıştı. Dünyanın yedi harikasından biridir. Pe-rikles, Fidias’ı Partenon’un genel yapımını ve süslenmesini denetlemekle görevlendirmiştir. Fldias, Atena Partenos heykeline ayrılan fildişinin bir bölümünü kendisi için ayırmakla suçlanmış ve şehirden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Hapse atıldığı da söylenir. Fldias heykellerinde insan yüzüne soyluluk, huzur dolu bir güzellik vermiştir. Yazık ki heykelleri bugüne kalmamıştır.


Advertisement

Yorum yazın