Philadelphia Kongreleri

Philadelphia Kongreleri
FİLADELFİYA (Philadelphia) KONGRELERİ, Kuzey Amerika’daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlıklarını kazanmak amacıyla yapılmıştır (1774,- 1776).

Birinci Filadelfiya Kongresi: Bostonlular, limana gelen İngiliz gemilerindeki çay sandıklarını denize atmışlardı. Bunun üzerine, Amerika’daki İngiliz kuvvetleri, Bostonluları aç bırakarak cezalandırmak için şehri kuşattılar. Bu davranış, öteki kolonileri çok etkiledi. Her yandan Bostonlulara yiyecek yardımı gönderildi. Koloniler, bu kötü durumu önlemek ve bağımsızlıkları hakkında bir karar almak üzere Filadelfiya’da bir kongre topladılar (1774). Burada İngilizlerle yapılacak mücadelenin esasları konuşuldu. Bir şikâyet tasarısı hazırlandı. Yedi yıl savaşlarında ün kazanan» enerjik ve soğukkanlı Core Vaşington (George Washington) başkomutan seçildi. Kuzeydeki koloniler, daha çok İngiltere’den ayrılmak istiyorlardı. Güneydekiler ise, İngiltere ile bozuşmayı doğru bulmuyorlardı.

İkinci Filadelfiya Kongresi: Gün geçtikçe, kolonilerle İngiltere’nin arası daha çok açılıyordu. Amerikalılar aradaki gerginliğe son vermek için İngiltere hükümeti ile anlaşmak istediler. Fakat İngiliz kralı III. Core (George III), bu ö-neriyi kabul etmedi; Amerika’ya kuvvet gönderdi. Bunun üzerine İkinci Filadelfiya kongresi toplandı (1776). Burada kolonilerin İngiltere’den ayrılarak bağımsızlıklarını ilân etmelerine ve İngiltere ile savaşmalarına karar verildi. İkinci Filadelfiya kongresinde okunan Amerika’nın bağımsızlık bildirisinde insan hakları şöyle açıklanıyordu: «Amerika Birleşik Devletleri, hür ve bağımsızdırlar. Hür ve bağımsız yaşamak insanlara Tanrı tarafından verilen en doğal haklardır. Bütün insanlar eşit doğarlar. Bu hakları, gücünü halktan alan ve halkın isteğiyle işbaşına gelen hükümet korur. Hükümet bu hakları çiğnediği zaman onu değiştirmek ve görevden almak yine halkın hakkıdır.» deniliyordu. Böylece demokrasi yönetiminin gereği ve esas prensipleri açıklanmış oluyordu.


Advertisement

Yorum yazın