Pick hastalığı nedir

Pick hastalığı Psikiyatr. Beyin kabuğunun alın ve şakak bölgelerinde meydana gelen yozlaştırıcı bir atrofinin sebep olduğu yaşlılık öncesi bunaması; ortalama olarak 55 yaşlarında belirir. Başlangıç evresinde, en soyut zihnî fonksiyonlarda (muhakeme, otokritik) bozukluk, davranışlarda bozukluk (stereotipi) vc mizaçta derin sarsıntılar (moriaya benzer ahmakça bir esneklik duygusu) görülür. Hastalığın ilerleme evresinde, tam anlamıyle bunaklık hali gerçekleşir (hasta, kendinde meydana gelen bozuklukların artık farkında değildir, duygusal bakımdan kayıtsızdır, kelimeleri unutur). Hastalığın son devresinde, hasta artık hiç konuşmaz olur ve akinezi belirir.

(L)


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın