Prostat

Prostat
Erkek üreme sistemine bağlı bir bez. Siyeğe dökülen ve ersuyu ya da spermin bir bölümünü oluşturan bir salgı üretir. Biçimi ve boyutları bir kestaneye benzer. Yaklaşık 20 gr ağırlığmdadır. Tabanı yukarıda idrar kesesinin alt yüzeyine bağlanmıştır; yuvarlak tepesi aşağıdadır. Siyeğin ilk bölümünü çepeçevre sarar; bu bölüme prostat siyeği denir. Prostat siyeği, kaynağını aldığı idrar kesesinden başlayarak prostatı boydan boya geçer. Prostat bağdokudan bir kapsülle çevrilidir. Bu kapsülden kaynaklanan bölmecikler ile kas ve bağ dokusundan oluşmuş saçaklar, bez dokusunu loblara ve lobcuklara ayırır. Bez dokusu, yapısında borucuk ve keseciklerin bir arada bulunduğu (tübüloalveoler) yaklaşık 30-60 adet bileşik bezden oluşur. Bunların salgıladığı seröz tipteki salgı, yaklaşık 12 salgı kanalında birleşir. Salgı kanalları da prostat siyeğine açılır. Aynı zamanda götürücü yollan da kollikulum seminale adlı uzun kabartıdan prostat siyeğine açılır.
Prostat salgısı süt görünümünde, düşük düzeyde alkali, enzimler bakımından zengin, ayrıca albümin, madeni tuzlar, yağlar ve nişastamsı cisimcikler (corpora amila-cea) içeren bir sıvıdır. Bu sıvı, spermatozoitlerin hareketliliğini uyancı bir etki gösterir. Prostatın etkinliği hormonal uyanlarla, özellikle de androjen hormonlan-nın uyarılanyla düzenlenir. Dolayısıyla gelişimi ergenlik çağında erbezlerindeki iç salgı etkinliğinin artmasıyla başlar.
Yaşlılık döneminde erbezi etkinliğinin gittikçe azalma-sıyla gelişen hormonal dengesizlik, prostatın patolojik nitelikte bir aşın büyüme göstermesine yol açar. Çeşitli bölümlerde düzensiz bir gelişimle belirlenen bu sürece bazen yanlış bir biçimde prostat hipertrofisi denir. Prostat hacminin artmasıyla birlikte aşın büyümüş kas ve bez dokusunun yol açtığı düzensiz yumrular ortaya çı-kar. Bu durum olguların büyük bölümünde prostat siyeğinde biçim bozukluğuna, idrar yapma güçlüğüne, idrar kesesinin kas duvarında aşın kalınlaşmaya, idrar kesesinde idrar birikmesine ve idrar yollarında enfeksiyon olasılığının artmasına yol açar.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın