Reeskont Kredisi

Reeskont Kredisi

Bankaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni plasman imkânları sağlamak amacıyla T.C. Merkez Bankası’dan senet iskontosu veya borçlu cari hesap şeklinde sağladıkları nakdi kredidir. Reeskont kredisi banka genel müdürlükleri tarafından T. C. Merkez Bankası İdare Merkezi’nden temin edilerek ihtiyaçlara göre banka şubelerine tahsis edilir.

Ticaret bankaları büyük ölçüde yabancı kaynağa dayanarak çalışan kuruluşlardır. Bu bankaların ana yabancı kaynağı ise mevduattır. Reeskont kredileri de diğer önemli yabancı kaynağı oluşturur. Ülkemizde mevduat munzam karşılıkları ve disponibilite gibi yasal yükümlülükler nedeniyle mevduatın yaklaşık olarak %35’inin kullanılamaması ve kredi taleplerinin yüksekliği, reeskont kredilerini bankalar açısından zorunlu olarak önemli bir yabancı kaynak haline getirmektedir. Bu kapsamda, reeskont kredileri, diğerleri ile birlikte, aynı zamanda etkin bir para politikası aracı oluşturmaktadır.

Merkez Bankası özellikle reeskont limitleri aracılığıyla bankaların plasman hacmi ve dolayısıyla para arzı üzerinde etkili olabilmektedir. Merkez Bankası’nın reeskont kredisi limitleri, genelde, sürdürülen para politikası, banka bazında ise ilgili bankanın performansıyla yakından ilgilidir. Bu çerçevede, sürdürülen belirli bir para politikası veri alınırsa, reeskont limitinin belirlenmesinde ilgili bankanın özkaynak, mevduat ve plasmanlarındaki gelişme yanında likidite, disponibilite, rantabilite durumu ve mevduat munzam karşılıklarının düzeyi gibi başlıca göstergeler gözönünde tutulur.

Reeskont kredileri, kullanım alanlarına göre, ticari, sınai, tarımsal, ihracat, yatırım vb. kredileri şeklinde gruplandırılabilir. Bu krediler vadelerine göre de kısa ve orta vadeli olarak iki ana bölüme ayrılabilir. Kısa vadeli reeskont kredileri ödeme tarihlerine en çok 120 gün kalmış olan senetler karışlığında verilir. Orta vadeli reeskont kredilerinde ise vadelerine en çok sekiz yıl kalmış senetler kabul edilir. Bu krediler yıllık programlarda yer alan genel teşvik tabloları paralelinde tarım, sanayi ve ihracat kesimlerine açılmaktadır.

Banka Kredileri alt kategorisi içerisinde
Reeskont Kredisi


Advertisement

Yorum yazın