Romanya Sineması

Romanya Sineması

Romanya’da sinema 1949’da millileştirildi. İlk zamanlar uzun filim oldukça az yapılıyordu (1949’da 1, 1951’de 2, 1953’te 3, 1955’te 9 filim). 1960’tan itibaren uzun filim yapımı arttı ve 1966’da, yılda yirmiyi buldu. Bu arada, özellikle Fransa ile (Henri Colpi’nin Kodin’i [1963], René Clair’in Les Fêtes Galantes’ı [1965], Henri Colpi’nin Mona l’Etoile sans Nom’u [Adsız Yıldız Mona], 1967) ortak yapımlar da arttı, önceleri ancak iç pazarla yetinen rumen sineması, 1962-1963’ten itibaren çeşitli festivallerde dikkati çeken filimler ortaya koymağa başladı. Son on beş yılın en önemli filimleri arasında: Victor lliu’nun Mitrea Cocor’n (1952), Paul Calinescu’nun Bir Köyde’si (1954), Victor lliu’nun Şans Değirmeni (1956), Liviu Ciulei’nin Döküntüsü (1957), Mircea Dragan’m Susama’sı

(1960), lon Popescu-Gopo’nun Bir Bomba Çaldılar’ı (1961), Liviu Ciulei’nin Asılmışlar Ormanı (1964), Lucian Pintilie’nin Pazar Günü Saat Altıda’sı (1965), Mircea Mu-reşan’m Alevler içindeki Kış’ 1 (1965), Andrei Blaier’in Uslu Bir Çocuğun Sabahları (1966) ve Mircea Dragan’m Golgotha’sı (1966) sayılabilir. Büyük bir gelişme gösteren karton filim yapımında özellikle, Kısa Hikâye (1957), Yedi Sanat (1958), Homo Sapiens (1960), Alo, Alo (1962) dörtlemesiyle milletlerarası ün kazanan lon Popes-cu’nun adı anılmağa değer. Romanya’nın Mamaia şehrinde millî bir sinema festivaliyle daha çok karton filimlere yer veren milletlerarası bir festival yapılır (Bk. EK CİLT)

Romanya seferleri,. • Birinci Dünya savaşı. Birinci Dünya savaşında müttefiklere katılmakta uzun süre tereddüt eden Romanya, 1916’da rus ve İtalyan zaferlerine güvenerek merkezî imparatorluklara savaş ilân etti (28 ağustos 1916) ve 600 km’lik bir cephe üzerinden Macaristan’a girdi. 27 Tümenlik romanya ordusunun karşısına batıda Falkenhayn ve güneyde Mackenzen’-ın kumandası altında 39 tümen (alman, a-vusturya, macar, bulgar ve türk birlikleri) çıktı. Dobruca’dan püskürtülen Rumenler 25 ekim – 5 kasım arası Erdel Alpleri’nin doruklarında direndiler, ama bölgeyi Predeal geçidine kadar boşaltmak zorunda kaldılar. Rumen ordusu Bükreş’i kaybettikten sonra (aralık), Siret ırmağı gerisine çekildi ve orada general Berthelat başkanlığındaki fransız heyeti tarafından yeniden teşkilâtlandırıldı. Maraşeşti’nin başarısına (temmuz 1917) rağmen Romanya, Almanya ile mütareke imzaladı (mart 1918); bu antlaşmayı Bükreş barışı izledi.

• İkinci Dünya savaşı’nda alman birlikleri Romanya’yı 7 ekim 1940’ta işgal etti. Ağustos 1944’te, Malinovskiy ve Tolbuhin kumandasındaki sovyet orduları, alman ordusunun hızla boşalttığı Romanya’ya girdiler. Kızılordu, Almanların 22 tümenini yok ettiği Besarabya ve Boğdan’ı işgal ettikten sonra Eflak’a girdi, Ploieşti’yi işgal etti ve 31 ağustosta Bükreş’i aldı. Bk. AL-MANYA-RUSYA SAVAŞI. (L)


Advertisement

Yorum yazın