Romen Diyojen Kimdir

Romen Diyojen
ROMANOS IV Diogenes (öl. 1072), Bizans imparatoru (1068-1071). Konstantinos Diogenes’in oğlu. Kappadokia’lı soylu bir ailedendi. İmparator Konstantinos X’un 1067’de ölümüyle dul kalan imparatoriçe Eudokia ile evlenerek Bizans tahtına çıktı (1 ocak 1068). Sardica dukalığı zamanında Peçeneklerle yapılan savaşlarda kahramanlık gösterdiği için ordu tarafından da destekleniyordu. İmparator olduktan sonra Franklardan, Uzlardan ve MakedonyalIlardan topladığı ordu ile Selçuklulara karşı sefere çıktı. Kayseri, Sivas, Divriği, To-roslar ve Halep yoluyle güneye indi. Men-bic’r aldı ve İstanbul’a döndü (1068-1069). Ertesi yıl Kayseri, Palu ve Sivas bölgelerinde harekâtta bulundu. Fakat Türklerin Anadolu içlerine girmelerini önleyemedi. Bunun üzerine türk saldırılarını kesin olarak önlemeğe karar verdi. Kalabalık bir ordunun başında Türkleri Anadolu’dan sürmek ve arkasından İran’a yürüyerek Alparslan’ın merkezini zaptetmek için yola çıktı (13 mart 1071). Malazgirt’te Türklerle karşılaştı ve yenilerek esir düştü. (Bk. MALAZGİRT SAVAŞI.) Fakat Alparslan kendisiyle bir ittifak yaptı ve bir türk kuvvetinin muhafazasında memleketine gönderdi (3 eylül 1071). Romanos, İstanbul’a doğru yola çıktığı sırada Mikhael VII Dukas imparator ilân edilmişti. Mikhael, Roma-nos’a karşı Andronikos Dukas kumandasında bir ordu gönderdi. Andronikos Dukas, Romanos’u Adana’da yendi; kendisine dokunulmayacağına dair söz verdi. Romanos da buna karşılık tahtından vaz geçti. Fakat Dukas sözünde durmadı ve Romanos’u kör ederek Kınalıada’da bir manastıra kapattı; Romanos burada öldü.


Advertisement

Yorum yazın