Rorschach Testi nedir

Rorschach testi, zekâyı nitel olarak değerlendirmek, karakterin başlıca özelliklerini öğrenmek ve duygusal bozuklukları ortaya çıkarmak, hattâ gerektiğinde bu bozuklukların çeşidini ve menşeini bulmak amacını güden senkretik kişilik testi. Bu test, bazıları siyah, bazıları renkli mürekkep lekelerinin meydana getirdiği rasgele şekillerin yorumlanmasına dayanır. Cevapların incelenmesinde algılama tarzı (bütün olarak veya parça parça), yorumun belirleyici unsurları (biçim, renk) ve muhtevası (hayvan, insan), sıradan veya orijinal yanların sayısı göz önünde tutulur. Bu birbirinden farklı etmenler arasındaki orana dayanarak Rorschach, denekleri psikolojik tipler halinde sınıflanmıştır. Psikiyatride çok önemli olan bu test, bazı türev biçimlerin ortaya çıkmasına yol açtı. (L)


Advertisement

Yorum yazın