Sadun Aren

Sadun Aren, (d. 19 Mart 1922, Erzurum), Türk iktisatçı ve siyaset adamı. Sol siyasal etkinlikleri ve makroiktisat üzerine çalışma-lanyla tanınmıştır.
1944’te Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Bir süre Maliye Bakanlığı’nda stajyer memurluk yaptı. 1945’te Siyasal Bilgiler Oku-lu’na asistan olarak girdi. 1951’de araştırmalarda bulunmak üzere yurt dışına gitti. 1956’da Türkiye’ye döndükten bir süre sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev aldı. 1958’de profesör oldu.

1960-62 arasında Devlet Planlama Teşkila-tı’nda danışmanlık yaptı. Sosyalist Kültür Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme kurulu üyeliklerinde bulundu. 1965 genel seçimlerinde TİP’den İstanbul milletvekili seçildi. TİP içinde çıkan görüş aynlığında, Behice Bo-ran’la birlikte genel başkan Mehmet Ali Aybar’a cephe aldı. Ekim 1970’te ikisinin başım çektiği grup parti yönetimine egemen oldu. Aren 12 Mart 1971 askeri mühadale-sinden sonra TİP davasından yargılanarak

12 yıla hüküm giydi, 1974’te çıkarılan afla serbest bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonu (DİSK) Eğitim Dairesi müdürlüğü yaptı. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra açılan DİSK davasında yargılananlar arasında yer aldı, bir süre tutuklandı. Ocak 1991’de, yeni kurulan Sosyalist Birlik Partisi’nin genel başkanlığına getirildi.

1960-70 arasında Yön, Sosyal Adalet, Emek dergilerinde, 1974’ten sonra Politika gazetesinde yazılar yazdı. Çalışmalannda daha çok makroiktisat konularına eğildi.

1984’ten sonra Düşün ve Görüş dergilerinde yazdı; Marksizm ve Gelecek dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Çalışmalan arasında İstihdam, Para ve İktisadi Politika (1960), Yatırım İndirimi ve İktisadi Politika (1963), 100 Soruda Ekonomi El Kitabı (1968), Ekonomi Dersleri (1976), 100 Soruda Para ve Para Politikası (1984) ve Bir Dönemden Yazılar (1989) sayılabilir.


Advertisement

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın