Sağlık Bakanlığı’nın Görev ve Yetkileri

Sağlık Bakanlığı’nın Görev ve Yetkileri
Yeni dönemde Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkileri yeniden yapılandırılmaktadır. Bu görevler arasında sağlık hizmetlerinde uluslar arası ve ulusal standartları belirleme, planlama, denetleme ve eğitim ön plana çıkmaktadır. Bu şekilde kaynak ve personel dağılımının daha sağlıklı oluşacağı, hizmette yarış anlayışı ve aktif denetimin hizmet sunumunda kaliteye öncülük edeceği düşünülmektedir.
Denetimde sağlık otoritesi olarak bakanlığın yönlendirme ve önderliğinde denetimde yerel sağlık idarelerinin aktif rol alması düşünülmektedir.Sağlık Banklığı birinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirmek ve hizmete eşit erişim olanaklarını sağlamak üzere:
1.Aile hekimliğinde görev alacak hekimlerin müfredatını belirler. Bu eğitimleri verir veya verilmesini sağlar.
2.Aile diş hekimliği görev tanımlaması ve uygulama yöntemini tanılar.
3.Aile hekimi ekibinde yer alması gerekli aile sağlığı elemanının (hemşire, ebe, sağlık memuru vb ) niteliklerini ve çalışma şartlarını belirler.
4.Belirli bir bölgede çalışacak olan aile hekimlerinin nicelik ve nitelik standartlarını belirler.
5.Aile hekimliği uygulaması yapılacağı mekanların özelliklerini, standartlarını ve dağılımını belirler.
6.Birinci basamakta gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasına imkan verecek laboratuar hizmetinin sunulmasını sağlar.
7.Aile hekimlerinin özlük haklarının korunmasını ve mevcut kadrolarını garanti altına alacak düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
8.Gerektiğinde bölgesel gelişmişlik düzeyi ve kır/kent farklılığının ücretlendirmeye yansımasını sağlayarak aile hekimlerinin ve sağlık hizmetinin eşit dağılımını gerçekleştirir.
9.Sevk zincirinin ve geri bildirimin tam olarak uygulanabilmesi için belirli aralıklarla gerekli düzenlemeleri yapar veya yaptırır.
10.Bağışıklama hizmetleri başta olmak üzere koruyucu hekimlik uygulamalarını titizlikle denetler ve bu uygulamaların ücretlendirilmeye yansıtılması yoluyla ayrıca özendirilmesini sağlar.


Advertisement

Yorum yazın