Şair Ahmet Paşa Kimdir

Şair Ahmet Paşa Kimdir , Şair Ahmet Paşa hayatı , şiirleri ve eserleri hakkında bilgiler.

AHMET PAŞA, şair (Edirne ? – Bursa 1497). Kazasker olan babasının çevresinde iyi bir öğrenim görerek genç yaşta müderris, sonunda Edirne’ye kadı oldu (1451). Tahta yeni çıkan II. Mehmet ile yakınlık sağladığı, onun sohbet arkadaşı ve hocası olduğu, vezirlik rütbesine ulaştığı, bazı özel eğilimlerinin haber verilişi üzerine yerini yitirerek ölüme mahkûm edildiği, “Kerem Kasidesi” diye tanınan ünlü şiiriyle kendisini bağışlattığı, bundan sonra küçük görevlerle saray •çevresinden uzakta tutulduğu biliniyor. II. Bayezit döneminde Bursa sancak beyliğine atanmış (1481), sağlığında yaptırdığı medrese yakınına gömülmüştür. II. Bayezit’in buyruğuyla düzenlediği tek eseri Divan’ından da anlaşıldığı gibi Bursalı Ahmet Paşa, çağının en üstün divan şairidir. Eserlerinde özle biçimin usta bileşimleri, dilin vezne aykırı düşmeyen güzel kulanımı, divan mazmunlarının incelik ve özgünlükle canlandırıldı, kişisel üslup çabasındaki başarı dikkati çeker. Bu özellikleriyle şiirleri uzun süre örnek sayılmış, nazireler yazılmış, onun yarattığı yerel hava, ardından gelenlerce izlenen yol olmuştur. Divanı, Prof. Ali Nihat Tarlan’ın emeğiyle basılmış (1966), şiiri Dr. Flarun Tolasa’nın çalışmasıyla incelenmiştir (1973).

 


Advertisement

Yorum yazın