Sepsis (septisemi)

Sepsis (septisemi)
Bütün vücuda yayılan enfeksiyon. Herhangi bir organda ya da dokuda yerleşmiş bir iltihap odağındaki mikropların kan dolaşımına karışmasıyla ortaya çıkar. Bu odak bir apse, flegmon (bağdoku iltihabı), irinli bir yara ya da iltihaplanmış organ boşlukları (safrakesesi, idrar kesesi ampiyemi) olabileceği gibi, deri sıyrık ve kesiklerinin iltihaplanması ya da steriliteye uyulmayan cerrahi girişimlerde doğrudan dış ortamdan gelen mikroorganizmaların kan dolaşımına katılmasıyla da sepsis gelişebilir. Sepsis etkenleri arasında çok çeşitli mikroorganizmalar sayılabilir. Ama en sık, streptokoklar ve stafilokoklar gibi irin oluşturan bakterilere rastlanır. Daha ender olarak meningokok, pnömokok, enterokok, koliform basiller ve başka bakteriler de etken olabilir. Sepsisin gelişebilmesi için vücut direncinin düşük olması gerekir. Belirtiler altta yatan nedene göre farklılıklar gösterebilir. Ama her sespis tablosunda titreme ve terlemeye eşlik eden düzensiz ateş, baş ağrısı gibi ana belirtiler vardır. Genel durum bozulması, bilinç bulanıklığı, delirium, taşikardi (kalp atım hızının artması), kan basıncı düşüklüğü, deri ya da derialtı dokularda kanama odaklarının oluşmasına bağlı kırmızı döküntüler ve dalak büyümesi gibi bulgular da sepsis tablosuna eşlik eder.
Tanı için, etken olan mikroorganizmanın kan kültürüyle saptanması önemlidir.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Yorum yazın