Şevket Gedikoğlu Kimdir

Şevket Gedikoğlu Kimdir

GEDİKOGLU Şevket (1910) eğitimci, yönetici. Bulgaristan’da Rüştiye’yi bitirip iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye geldi (1928), Konya öğretmen Okulu’nu bitirdi (1936). Kızılçullu Köy Enstitüsü’nde çalıştı, sonra Pazarören Köy Enstitüsü’nde öğretmen ve müdür olarak görev yaptı (1940-1947). Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Okullar Şube Müdürlüğü, Kıbrıs’ta eğitim danışmanlığı, Türkiye’de halk eğitim genel müdürlüğü yaptı (1960-1964). Cumhuriyet dönemi eğitim hareketleri hakkında birçok kitap yayımladı: Niçin Eğitmen Kursları ve Köy Enstitüleri (1949), İlköğretim Çalışmalarımızda Problemler, Pratik Tedbirler (1951), Halk Eğitimi (1953), Halk Eğitiminde örgütlenme ve Sonuçlar (1966), Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri (1971), Kemalist Eğitim İlkeleri (1977).


Advertisement

Yorum yazın