Soyut-Somut Anlatım

Soyut-Somut Anlatım

Anlatımda kapalı imgelere, uzak çağrışımlara baş-vuruluyorsa soyut anlatımdan söz edilir. Soyut anlatım, daha çok, “bilinç akışı” olarak karşımıza çıkar. Somut anlatım nesnelere dayanır. Bu anlatımda olaylar doğal akışı içinde verilir.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Soyut-Somut Anlatım


Advertisement

Yorum yazın